Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 30-03-2024

Đặc biệt
379085
Giải nhất
93533
Giải nhì
88487
Giải ba
22890 . 95342
Giải tư
48980 . 64508 . 81773 . 73388 .
94079 . 96649 . 93745
Giải năm
0884
Giải sáu
5399 . 7785 . 2230
Giải bảy
049
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 18-03-2024

Đặc biệt
318059
Giải nhất
00315
Giải nhì
44115
Giải ba
93908 . 15989
Giải tư
11163 . 76005 . 56553 . 48378 .
43743 . 77625 . 54579
Giải năm
1573
Giải sáu
3266 . 9335 . 7743
Giải bảy
058
Giải tám
64

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 16-03-2024

Đặc biệt
174016
Giải nhất
02929
Giải nhì
71480
Giải ba
17950 . 74688
Giải tư
37870 . 91920 . 17437 . 69577 .
24408 . 56246 . 37546
Giải năm
3208
Giải sáu
5946 . 1374 . 9995
Giải bảy
557
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 11-03-2024

Đặc biệt
929658
Giải nhất
34272
Giải nhì
27889
Giải ba
77351 . 80707
Giải tư
48867 . 50623 . 03645 . 08652 .
06686 . 59636 . 76577
Giải năm
8424
Giải sáu
7290 . 7715 . 6740
Giải bảy
498
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 09-03-2024

Đặc biệt
211356
Giải nhất
98110
Giải nhì
54895
Giải ba
90077 . 60189
Giải tư
27462 . 24649 . 55046 . 55634 .
44956 . 55172 . 09048
Giải năm
5655
Giải sáu
4075 . 1048 . 4346
Giải bảy
529
Giải tám
95

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 04-03-2024

Đặc biệt
176172
Giải nhất
67291
Giải nhì
50733
Giải ba
87878 . 48776
Giải tư
25493 . 59702 . 73764 . 15218 .
04393 . 13867 . 47070
Giải năm
8047
Giải sáu
7276 . 9378 . 8485
Giải bảy
741
Giải tám
96

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 02-03-2024

Đặc biệt
830049
Giải nhất
92132
Giải nhì
54610
Giải ba
51081 . 77900
Giải tư
74332 . 93049 . 94523 . 43291 .
89142 . 95426 . 12392
Giải năm
3502
Giải sáu
8310 . 9212 . 5917
Giải bảy
041
Giải tám
09

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 26-02-2024

Đặc biệt
988909
Giải nhất
26661
Giải nhì
12290
Giải ba
95089 . 00926
Giải tư
31806 . 89945 . 40847 . 59386 .
77191 . 60454 . 25497
Giải năm
8781
Giải sáu
0977 . 1354 . 4512
Giải bảy
258
Giải tám
73

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 24-02-2024

Đặc biệt
034241
Giải nhất
11646
Giải nhì
93320
Giải ba
20509 . 04848
Giải tư
74307 . 16630 . 18562 . 94219 .
84676 . 99424 . 90688
Giải năm
8735
Giải sáu
9315 . 3530 . 4807
Giải bảy
171
Giải tám
24

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 19-02-2024

Đặc biệt
172724
Giải nhất
15989
Giải nhì
33324
Giải ba
57898 . 21121
Giải tư
83136 . 07434 . 38802 . 73894 .
29162 . 98442 . 88707
Giải năm
8167
Giải sáu
1867 . 3459 . 9048
Giải bảy
075
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 17-02-2024

Đặc biệt
179627
Giải nhất
84332
Giải nhì
01177
Giải ba
96871 . 32715
Giải tư
27132 . 19208 . 62601 . 92097 .
36176 . 67135 . 16351
Giải năm
9606
Giải sáu
0750 . 9695 . 8723
Giải bảy
900
Giải tám
37

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 12-02-2024

Đặc biệt
433361
Giải nhất
06495
Giải nhì
63095
Giải ba
04131 . 43258
Giải tư
54828 . 93396 . 13568 . 91841 .
89293 . 31615 . 34719
Giải năm
3201
Giải sáu
7980 . 5004 . 9590
Giải bảy
501
Giải tám
37

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 10-02-2024

Đặc biệt
850589
Giải nhất
11027
Giải nhì
05733
Giải ba
29466 . 77538
Giải tư
49828 . 03164 . 94763 . 74960 .
25668 . 50922 . 59691
Giải năm
2862
Giải sáu
0634 . 5723 . 4028
Giải bảy
621
Giải tám
89

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 05-02-2024

Đặc biệt
983646
Giải nhất
25103
Giải nhì
16472
Giải ba
79038 . 68322
Giải tư
18536 . 50838 . 60199 . 79102 .
60946 . 19512 . 84173
Giải năm
9675
Giải sáu
5506 . 8353 . 9163
Giải bảy
270
Giải tám
13

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 03-02-2024

Đặc biệt
582950
Giải nhất
68811
Giải nhì
51424
Giải ba
20788 . 87958
Giải tư
59396 . 49728 . 31063 . 72435 .
09198 . 37291 . 35524
Giải năm
7640
Giải sáu
9311 . 3044 . 9839
Giải bảy
291
Giải tám
07

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 29-01-2024

Đặc biệt
046413
Giải nhất
14199
Giải nhì
33927
Giải ba
80292 . 18114
Giải tư
58898 . 96983 . 02831 . 31356 .
74819 . 90537 . 03725
Giải năm
8620
Giải sáu
9330 . 7106 . 9597
Giải bảy
968
Giải tám
58

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 27-01-2024

Đặc biệt
299997
Giải nhất
77332
Giải nhì
60292
Giải ba
94545 . 09074
Giải tư
81277 . 78399 . 71595 . 40888 .
33740 . 83614 . 49444
Giải năm
1398
Giải sáu
3783 . 4961 . 2391
Giải bảy
655
Giải tám
28

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 22-01-2024

Đặc biệt
121543
Giải nhất
96362
Giải nhì
56153
Giải ba
36498 . 67438
Giải tư
95811 . 51000 . 18701 . 41162 .
46833 . 19139 . 95857
Giải năm
1309
Giải sáu
5388 . 9725 . 2598
Giải bảy
159
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 20-01-2024

Đặc biệt
132339
Giải nhất
75990
Giải nhì
91186
Giải ba
76068 . 51058
Giải tư
46865 . 56325 . 89896 . 62486 .
11737 . 84418 . 12608
Giải năm
5953
Giải sáu
3538 . 0961 . 8892
Giải bảy
874
Giải tám
11

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 15-01-2024

Đặc biệt
184783
Giải nhất
95132
Giải nhì
22508
Giải ba
05926 . 06172
Giải tư
31091 . 53372 . 56679 . 60474 .
48885 . 80905 . 14576
Giải năm
8457
Giải sáu
5755 . 7857 . 0424
Giải bảy
831
Giải tám
97

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 13-01-2024

Đặc biệt
322823
Giải nhất
82691
Giải nhì
83239
Giải ba
07693 . 51700
Giải tư
91266 . 11679 . 27903 . 42564 .
76610 . 28048 . 36866
Giải năm
1042
Giải sáu
6363 . 1059 . 6022
Giải bảy
976
Giải tám
22

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 08-01-2024

Đặc biệt
037227
Giải nhất
08276
Giải nhì
01689
Giải ba
06501 . 27891
Giải tư
88409 . 90849 . 20000 . 43266 .
77917 . 75728 . 47010
Giải năm
1739
Giải sáu
9477 . 6519 . 1291
Giải bảy
364
Giải tám
34

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 06-01-2024

Đặc biệt
032799
Giải nhất
53373
Giải nhì
03177
Giải ba
78467 . 94671
Giải tư
77436 . 51941 . 92778 . 09156 .
21246 . 11563 . 01076
Giải năm
2266
Giải sáu
1517 . 3444 . 3158
Giải bảy
306
Giải tám
26

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 01-01-2024

Đặc biệt
822009
Giải nhất
95797
Giải nhì
27410
Giải ba
83427 . 13738
Giải tư
42071 . 53353 . 48344 . 69538 .
97910 . 93947 . 73080
Giải năm
9709
Giải sáu
0338 . 6205 . 6936
Giải bảy
578
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 30-12-2023

Đặc biệt
006224
Giải nhất
04636
Giải nhì
89579
Giải ba
96880 . 74127
Giải tư
76631 . 95001 . 30049 . 51665 .
59532 . 77707 . 84770
Giải năm
6139
Giải sáu
6825 . 4736 . 7885
Giải bảy
242
Giải tám
85

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 25-12-2023

Đặc biệt
012082
Giải nhất
27096
Giải nhì
79637
Giải ba
99040 . 90297
Giải tư
73933 . 73645 . 33166 . 37912 .
06519 . 22738 . 00310
Giải năm
7913
Giải sáu
4319 . 3657 . 4872
Giải bảy
008
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 23-12-2023

Đặc biệt
001271
Giải nhất
16363
Giải nhì
12354
Giải ba
39391 . 74022
Giải tư
59104 . 41782 . 22249 . 99235 .
39786 . 04379 . 30560
Giải năm
9142
Giải sáu
4812 . 3516 . 1691
Giải bảy
647
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 18-12-2023

Đặc biệt
136936
Giải nhất
10259
Giải nhì
68179
Giải ba
22613 . 76201
Giải tư
95276 . 43431 . 65815 . 41669 .
71482 . 08608 . 38887
Giải năm
9056
Giải sáu
9414 . 8801 . 9527
Giải bảy
194
Giải tám
33

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 16-12-2023

Đặc biệt
827568
Giải nhất
19957
Giải nhì
02453
Giải ba
96484 . 59493
Giải tư
87152 . 66254 . 22710 . 67471 .
34998 . 55260 . 97157
Giải năm
4264
Giải sáu
9867 . 0316 . 2117
Giải bảy
750
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 11-12-2023

Đặc biệt
284448
Giải nhất
07863
Giải nhì
92428
Giải ba
42606 . 75245
Giải tư
22883 . 28019 . 54997 . 72836 .
25970 . 71217 . 46253
Giải năm
2789
Giải sáu
3194 . 5838 . 7719
Giải bảy
144
Giải tám
83

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 09-12-2023

Đặc biệt
086733
Giải nhất
93991
Giải nhì
95898
Giải ba
04180 . 19310
Giải tư
23787 . 78311 . 12658 . 79262 .
05390 . 11939 . 75222
Giải năm
1026
Giải sáu
8482 . 2815 . 4788
Giải bảy
202
Giải tám
56

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 04-12-2023

Đặc biệt
205086
Giải nhất
84724
Giải nhì
32841
Giải ba
82689 . 11068
Giải tư
56151 . 40103 . 60634 . 46437 .
51507 . 26301 . 23520
Giải năm
4854
Giải sáu
5536 . 7622 . 4715
Giải bảy
893
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 02-12-2023

Đặc biệt
425659
Giải nhất
08556
Giải nhì
51473
Giải ba
46518 . 01340
Giải tư
79303 . 84330 . 14285 . 78338 .
27895 . 20913 . 57768
Giải năm
9699
Giải sáu
9600 . 3432 . 7319
Giải bảy
636
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 27-11-2023

Đặc biệt
674312
Giải nhất
87569
Giải nhì
95278
Giải ba
48534 . 67766
Giải tư
92107 . 43331 . 50737 . 00495 .
22377 . 02593 . 56691
Giải năm
4885
Giải sáu
9942 . 1871 . 1717
Giải bảy
189
Giải tám
71

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 25-11-2023

Đặc biệt
187173
Giải nhất
36162
Giải nhì
71726
Giải ba
54044 . 39837
Giải tư
76824 . 71064 . 93727 . 10347 .
69934 . 18623 . 22968
Giải năm
7568
Giải sáu
0232 . 3443 . 2249
Giải bảy
149
Giải tám
61

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 20-11-2023

Đặc biệt
346003
Giải nhất
73148
Giải nhì
50877
Giải ba
63816 . 50046
Giải tư
00665 . 37236 . 36728 . 67452 .
95945 . 85587 . 02031
Giải năm
0635
Giải sáu
1807 . 1393 . 8850
Giải bảy
590
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 18-11-2023

Đặc biệt
081430
Giải nhất
66418
Giải nhì
25986
Giải ba
83019 . 87102
Giải tư
38015 . 24086 . 46952 . 45083 .
51436 . 70809 . 46990
Giải năm
9057
Giải sáu
1659 . 3561 . 6543
Giải bảy
034
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 13-11-2023

Đặc biệt
815945
Giải nhất
63174
Giải nhì
29597
Giải ba
57111 . 84392
Giải tư
53939 . 27379 . 55196 . 40855 .
34195 . 35839 . 71196
Giải năm
2037
Giải sáu
5286 . 6404 . 2527
Giải bảy
248
Giải tám
27

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 11-11-2023

Đặc biệt
692238
Giải nhất
46924
Giải nhì
88954
Giải ba
95615 . 25632
Giải tư
08083 . 61073 . 60876 . 12882 .
69110 . 21588 . 14120
Giải năm
5392
Giải sáu
5465 . 8806 . 1829
Giải bảy
226
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 06-11-2023

Đặc biệt
151258
Giải nhất
92952
Giải nhì
33678
Giải ba
06063 . 42815
Giải tư
33750 . 05728 . 08778 . 48861 .
15606 . 20785 . 61157
Giải năm
1489
Giải sáu
2043 . 0835 . 0494
Giải bảy
305
Giải tám
46

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 04-11-2023

Đặc biệt
820585
Giải nhất
22845
Giải nhì
53648
Giải ba
46513 . 21683
Giải tư
27979 . 01386 . 26395 . 11150 .
46281 . 13918 . 18475
Giải năm
7818
Giải sáu
8386 . 4913 . 5854
Giải bảy
002
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 30-10-2023

Đặc biệt
616404
Giải nhất
71036
Giải nhì
76523
Giải ba
82395 . 29798
Giải tư
32816 . 23871 . 29566 . 57959 .
13110 . 57010 . 63663
Giải năm
4907
Giải sáu
8074 . 7512 . 1447
Giải bảy
493
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 28-10-2023

Đặc biệt
578796
Giải nhất
48335
Giải nhì
76932
Giải ba
67184 . 52908
Giải tư
69862 . 76581 . 47816 . 31426 .
54055 . 93709 . 53545
Giải năm
0928
Giải sáu
2514 . 2178 . 0065
Giải bảy
438
Giải tám
16

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 23-10-2023

Đặc biệt
870926
Giải nhất
72791
Giải nhì
57116
Giải ba
35480 . 02762
Giải tư
98627 . 02035 . 85880 . 08388 .
75888 . 10866 . 21407
Giải năm
8812
Giải sáu
9368 . 1012 . 1329
Giải bảy
134
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 21-10-2023

Đặc biệt
813827
Giải nhất
08597
Giải nhì
11394
Giải ba
12059 . 82164
Giải tư
94993 . 37505 . 35062 . 74921 .
87696 . 15173 . 31400
Giải năm
0932
Giải sáu
8940 . 4058 . 2832
Giải bảy
425
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 16-10-2023

Đặc biệt
266274
Giải nhất
77358
Giải nhì
90883
Giải ba
52122 . 22557
Giải tư
92740 . 49229 . 12264 . 61364 .
63932 . 90682 . 26030
Giải năm
6033
Giải sáu
8364 . 6514 . 3560
Giải bảy
885
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 14-10-2023

Đặc biệt
310208
Giải nhất
09591
Giải nhì
54242
Giải ba
82584 . 53738
Giải tư
03805 . 16325 . 89970 . 51132 .
82785 . 06682 . 56552
Giải năm
3110
Giải sáu
6847 . 4014 . 0504
Giải bảy
624
Giải tám
38

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 09-10-2023

Đặc biệt
576677
Giải nhất
61661
Giải nhì
07898
Giải ba
61601 . 01214
Giải tư
69451 . 81471 . 38434 . 01207 .
24024 . 46270 . 09852
Giải năm
8979
Giải sáu
3396 . 8381 . 9857
Giải bảy
953
Giải tám
34

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 07-10-2023

Đặc biệt
417800
Giải nhất
51248
Giải nhì
25856
Giải ba
70688 . 92683
Giải tư
32514 . 54394 . 56829 . 71271 .
48309 . 28919 . 81282
Giải năm
0349
Giải sáu
8699 . 4808 . 9550
Giải bảy
290
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 02-10-2023

Đặc biệt
763971
Giải nhất
16044
Giải nhì
25430
Giải ba
54250 . 31947
Giải tư
92527 . 98934 . 14564 . 84525 .
51714 . 04397 . 29918
Giải năm
0703
Giải sáu
5396 . 8060 . 3092
Giải bảy
133
Giải tám
91

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 30-09-2023

Đặc biệt
674351
Giải nhất
56141
Giải nhì
05624
Giải ba
17268 . 34974
Giải tư
74653 . 14775 . 58694 . 10291 .
53180 . 69185 . 05644
Giải năm
0113
Giải sáu
6990 . 0112 . 6686
Giải bảy
416
Giải tám
44

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 25-09-2023

Đặc biệt
587017
Giải nhất
21640
Giải nhì
78968
Giải ba
59228 . 17892
Giải tư
29841 . 64697 . 40454 . 65214 .
62498 . 55790 . 18373
Giải năm
5642
Giải sáu
4913 . 1999 . 3817
Giải bảy
489
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 23-09-2023

Đặc biệt
262641
Giải nhất
23918
Giải nhì
60565
Giải ba
32777 . 21604
Giải tư
05383 . 50190 . 68872 . 00075 .
09012 . 11751 . 63823
Giải năm
1771
Giải sáu
5248 . 9030 . 5622
Giải bảy
720
Giải tám
51

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 18-09-2023

Đặc biệt
415373
Giải nhất
31965
Giải nhì
53523
Giải ba
39282 . 42113
Giải tư
10225 . 80697 . 31122 . 63431 .
93127 . 69769 . 24461
Giải năm
1533
Giải sáu
6982 . 6797 . 1901
Giải bảy
031
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 16-09-2023

Đặc biệt
819447
Giải nhất
55737
Giải nhì
65464
Giải ba
91604 . 96415
Giải tư
88193 . 88071 . 54733 . 94572 .
62034 . 10324 . 61127
Giải năm
3532
Giải sáu
2480 . 9443 . 1532
Giải bảy
997
Giải tám
51

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 11-09-2023

Đặc biệt
329681
Giải nhất
83509
Giải nhì
30599
Giải ba
92751 . 84201
Giải tư
78937 . 35031 . 38526 . 19730 .
89875 . 36735 . 15555
Giải năm
3993
Giải sáu
8618 . 2051 . 1945
Giải bảy
199
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 09-09-2023

Đặc biệt
058175
Giải nhất
85132
Giải nhì
15442
Giải ba
00414 . 46603
Giải tư
34370 . 49498 . 75619 . 08555 .
08540 . 81025 . 13438
Giải năm
0129
Giải sáu
6117 . 4823 . 3928
Giải bảy
504
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 04-09-2023

Đặc biệt
579482
Giải nhất
06308
Giải nhì
80430
Giải ba
16031 . 16184
Giải tư
16939 . 26649 . 37019 . 14200 .
99124 . 57276 . 43305
Giải năm
0967
Giải sáu
4209 . 6206 . 2667
Giải bảy
668
Giải tám
05

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 02-09-2023

Đặc biệt
491459
Giải nhất
10493
Giải nhì
80405
Giải ba
4401320372
Giải tư
21055344569247918493
143703592871070
Giải năm
5752
Giải sáu
678955940954
Giải bảy
927
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 28-08-2023

Đặc biệt
877720
Giải nhất
11846
Giải nhì
99874
Giải ba
4029497924
Giải tư
67260620425145221572
236836600142016
Giải năm
3625
Giải sáu
740299189525
Giải bảy
938
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 26-08-2023

Đặc biệt
588057
Giải nhất
86521
Giải nhì
75326
Giải ba
6978133728
Giải tư
14476253471318559740
978732456089227
Giải năm
0440
Giải sáu
139634127611
Giải bảy
431
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 21-08-2023

Đặc biệt
302838
Giải nhất
96500
Giải nhì
37324
Giải ba
1981437719
Giải tư
18615704971965073930
827083747030231
Giải năm
7731
Giải sáu
966204090312
Giải bảy
471
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 19-08-2023

Đặc biệt
938237
Giải nhất
47115
Giải nhì
38538
Giải ba
8539350088
Giải tư
02294849503151760338
337599621728231
Giải năm
9494
Giải sáu
132108640153
Giải bảy
995
Giải tám
06

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 14-08-2023

Đặc biệt
193854
Giải nhất
86386
Giải nhì
10763
Giải ba
3852085894
Giải tư
82725689817834510667
732699117708825
Giải năm
3276
Giải sáu
206612844247
Giải bảy
553
Giải tám
91

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 12-08-2023

Đặc biệt
508327
Giải nhất
17382
Giải nhì
41899
Giải ba
6821020975
Giải tư
16383526931627885109
753175757714995
Giải năm
2235
Giải sáu
940642691263
Giải bảy
011
Giải tám
03

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 07-08-2023

Đặc biệt
818059
Giải nhất
77465
Giải nhì
82785
Giải ba
8281356840
Giải tư
80059609001189231607
102874655150013
Giải năm
0140
Giải sáu
010804018742
Giải bảy
566
Giải tám
78

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 05-08-2023

Đặc biệt
368835
Giải nhất
55538
Giải nhì
16158
Giải ba
9550808005
Giải tư
06546869944553750851
683536136049915
Giải năm
4058
Giải sáu
006462104665
Giải bảy
826
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 31-07-2023

Đặc biệt
104822
Giải nhất
29771
Giải nhì
88232
Giải ba
9515071494
Giải tư
21861732452665802727
996024983340517
Giải năm
0413
Giải sáu
099527111929
Giải bảy
868
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 29-07-2023

Đặc biệt
584073
Giải nhất
17982
Giải nhì
17236
Giải ba
4854743278
Giải tư
90374604568519508404
689973462629406
Giải năm
2361
Giải sáu
571683149499
Giải bảy
457
Giải tám
50

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 24-07-2023

Đặc biệt
717985
Giải nhất
46141
Giải nhì
64125
Giải ba
0398712676
Giải tư
67071382812560020509
183360834636787
Giải năm
5752
Giải sáu
100548080427
Giải bảy
259
Giải tám
94

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 22-07-2023

Đặc biệt
335018
Giải nhất
92497
Giải nhì
39768
Giải ba
7942992578
Giải tư
58610479112738496783
666088959514988
Giải năm
3467
Giải sáu
357624478590
Giải bảy
561
Giải tám
10

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 17-07-2023

Đặc biệt
215457
Giải nhất
22214
Giải nhì
22678
Giải ba
8704572084
Giải tư
70319941472242969554
566629209591354
Giải năm
9790
Giải sáu
387840898875
Giải bảy
354
Giải tám
95

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 15-07-2023

Đặc biệt
138726
Giải nhất
17446
Giải nhì
03980
Giải ba
5932745595
Giải tư
27770507179165456958
388068216299532
Giải năm
8396
Giải sáu
865276754426
Giải bảy
599
Giải tám
81

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 10-07-2023

Đặc biệt
368794
Giải nhất
45566
Giải nhì
41440
Giải ba
6990412807
Giải tư
11647275107759994699
761874155140938
Giải năm
2414
Giải sáu
068530324005
Giải bảy
796
Giải tám
82

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 08-07-2023

Đặc biệt
934563
Giải nhất
00931
Giải nhì
57685
Giải ba
6096929121
Giải tư
23745844951313162444
564771677315316
Giải năm
7765
Giải sáu
404259170919
Giải bảy
508
Giải tám
11

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 03-07-2023

Đặc biệt
192240
Giải nhất
83379
Giải nhì
19469
Giải ba
9442146686
Giải tư
02794907883581924508
653970130576227
Giải năm
3418
Giải sáu
604143544138
Giải bảy
202
Giải tám
26

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 01-07-2023

Đặc biệt
940503
Giải nhất
37015
Giải nhì
02993
Giải ba
0543144973
Giải tư
10272903485184033942
845957475659694
Giải năm
3534
Giải sáu
724645322708
Giải bảy
432
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 26-06-2023

Đặc biệt
818030
Giải nhất
37820
Giải nhì
74419
Giải ba
9241704215
Giải tư
30361191917800959814
179252627062924
Giải năm
0026
Giải sáu
168484302275
Giải bảy
219
Giải tám
58

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 24-06-2023

Đặc biệt
876536
Giải nhất
88301
Giải nhì
15266
Giải ba
1036094078
Giải tư
08295481974838645888
865128562556309
Giải năm
2900
Giải sáu
404213052435
Giải bảy
209
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 19-06-2023

Đặc biệt
778938
Giải nhất
59047
Giải nhì
86133
Giải ba
4323231672
Giải tư
38663409024606585466
922416780143862
Giải năm
6655
Giải sáu
623613672970
Giải bảy
633
Giải tám
80

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 17-06-2023

Đặc biệt
499222
Giải nhất
72231
Giải nhì
82037
Giải ba
0155970441
Giải tư
48913384020071350617
725391348474085
Giải năm
1524
Giải sáu
671568732409
Giải bảy
562
Giải tám
34

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 12-06-2023

Đặc biệt
457618
Giải nhất
96495
Giải nhì
20095
Giải ba
0594560476
Giải tư
63677283297669117238
395238904313305
Giải năm
9737
Giải sáu
598626216500
Giải bảy
401
Giải tám
78

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 10-06-2023

Đặc biệt
566939
Giải nhất
78444
Giải nhì
22349
Giải ba
5829603901
Giải tư
59234271562589645581
182840661380833
Giải năm
7502
Giải sáu
324488529263
Giải bảy
233
Giải tám
22

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 05-06-2023

Đặc biệt
204147
Giải nhất
32809
Giải nhì
50891
Giải ba
9884072092
Giải tư
28308439733565308834
848865083897539
Giải năm
6044
Giải sáu
112667295365
Giải bảy
107
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 03-06-2023

Đặc biệt
331639
Giải nhất
24135
Giải nhì
12430
Giải ba
1882477105
Giải tư
41639088155837579016
325369601024273
Giải năm
8592
Giải sáu
842158799319
Giải bảy
096
Giải tám
20

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 29-05-2023

Đặc biệt
124399
Giải nhất
58068
Giải nhì
87280
Giải ba
4071666390
Giải tư
52246817220191214590
660170991067589
Giải năm
8051
Giải sáu
100321769927
Giải bảy
453
Giải tám
50

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 27-05-2023

Đặc biệt
467972
Giải nhất
80920
Giải nhì
56854
Giải ba
8642555682
Giải tư
87915225171937028538
586161185887137
Giải năm
6545
Giải sáu
918148466879
Giải bảy
260
Giải tám
63

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 22-05-2023

Đặc biệt
940078
Giải nhất
71714
Giải nhì
67849
Giải ba
1089857542
Giải tư
90554154434806569373
178579648204335
Giải năm
8154
Giải sáu
150249138750
Giải bảy
678
Giải tám
34

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 20-05-2023

Đặc biệt
921019
Giải nhất
27333
Giải nhì
65847
Giải ba
9247521244
Giải tư
58028910050096120318
181990406059261
Giải năm
5267
Giải sáu
399604349295
Giải bảy
857
Giải tám
58

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 15-05-2023

Đặc biệt
054090
Giải nhất
56292
Giải nhì
80802
Giải ba
9143817355
Giải tư
10335651731855276145
297555501924648
Giải năm
3434
Giải sáu
690137061166
Giải bảy
314
Giải tám
81

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 13-05-2023

Đặc biệt
135994
Giải nhất
96075
Giải nhì
62399
Giải ba
4452981874
Giải tư
86697674838739786786
320236061864425
Giải năm
7150
Giải sáu
203344514106
Giải bảy
989
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 08-05-2023

Đặc biệt
127663
Giải nhất
12451
Giải nhì
72503
Giải ba
4952655907
Giải tư
59890941093068179912
457020191227323
Giải năm
4615
Giải sáu
984666240745
Giải bảy
214
Giải tám
33

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 06-05-2023

Đặc biệt
899797
Giải nhất
55773
Giải nhì
58384
Giải ba
9754518991
Giải tư
87138426248454941498
474614971733185
Giải năm
3461
Giải sáu
153747669051
Giải bảy
284
Giải tám
64

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 01-05-2023

Đặc biệt
109127
Giải nhất
27778
Giải nhì
90121
Giải ba
2850915556
Giải tư
09510347088241851060
797837242784057
Giải năm
5966
Giải sáu
558553826531
Giải bảy
071
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 29-04-2023

Đặc biệt
356255
Giải nhất
68556
Giải nhì
20495
Giải ba
8649818409
Giải tư
94520850714722699230
171301318801130
Giải năm
2410
Giải sáu
496184348980
Giải bảy
766
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 24-04-2023

Đặc biệt
228827
Giải nhất
97773
Giải nhì
80521
Giải ba
6012667374
Giải tư
04115127845598924830
476362974257937
Giải năm
4052
Giải sáu
330654955549
Giải bảy
126
Giải tám
44

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 22-04-2023

Đặc biệt
671998
Giải nhất
19467
Giải nhì
94597
Giải ba
2917851502
Giải tư
01847874456675174940
059917135812890
Giải năm
4216
Giải sáu
288926501398
Giải bảy
803
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 17-04-2023

Đặc biệt
376763
Giải nhất
82358
Giải nhì
70903
Giải ba
9074203634
Giải tư
65530282513626467521
451958767601538
Giải năm
0004
Giải sáu
295502240454
Giải bảy
750
Giải tám
03

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 15-04-2023

Đặc biệt
423809
Giải nhất
30316
Giải nhì
94447
Giải ba
8662064500
Giải tư
07524465201665064227
907997847973399
Giải năm
5122
Giải sáu
823892069317
Giải bảy
369
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 10-04-2023

Đặc biệt
331863
Giải nhất
26196
Giải nhì
85665
Giải ba
4627543472
Giải tư
97288265330656795275
614676173012040
Giải năm
2658
Giải sáu
025618343039
Giải bảy
067
Giải tám
96

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 08-04-2023

Đặc biệt
744278
Giải nhất
00696
Giải nhì
27272
Giải ba
5550423994
Giải tư
69763083443813108026
186033939245400
Giải năm
4405
Giải sáu
300671051460
Giải bảy
530
Giải tám
41

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 03-04-2023

Đặc biệt
551507
Giải nhất
90215
Giải nhì
28645
Giải ba
2216918219
Giải tư
77636422188013215220
861571593107989
Giải năm
1024
Giải sáu
754976696426
Giải bảy
064
Giải tám
90

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 01-04-2023

Đặc biệt
819946
Giải nhất
52858
Giải nhì
58896
Giải ba
8135840381
Giải tư
03267881918781992389
644148515002914
Giải năm
9752
Giải sáu
139135342009
Giải bảy
822
Giải tám
94

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 27-03-2023

Đặc biệt
196165
Giải nhất
71984
Giải nhì
65629
Giải ba
7030894553
Giải tư
91021093236336409153
847095027526461
Giải năm
3721
Giải sáu
942605361806
Giải bảy
533
Giải tám
17

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 25-03-2023

Đặc biệt
262761
Giải nhất
59679
Giải nhì
74069
Giải ba
7988942256
Giải tư
77512346266194274972
102680066997120
Giải năm
6290
Giải sáu
471797988387
Giải bảy
730
Giải tám
76

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 20-03-2023

Đặc biệt
763435
Giải nhất
10981
Giải nhì
65716
Giải ba
3053304879
Giải tư
13731658491217872255
553138509107946
Giải năm
7921
Giải sáu
919092431207
Giải bảy
414
Giải tám
90

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 18-03-2023

Đặc biệt
652444
Giải nhất
06266
Giải nhì
92246
Giải ba
7871889426
Giải tư
72101603401060473710
946857435970828
Giải năm
4574
Giải sáu
782443043536
Giải bảy
675
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 13-03-2023

Đặc biệt
841165
Giải nhất
42744
Giải nhì
65054
Giải ba
3447345072
Giải tư
41143884306002844035
410911975004800
Giải năm
2960
Giải sáu
922261562793
Giải bảy
494
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 11-03-2023

Đặc biệt
270765
Giải nhất
21765
Giải nhì
10417
Giải ba
2788204483
Giải tư
24574846340640037140
284480018984103
Giải năm
2468
Giải sáu
234562119039
Giải bảy
525
Giải tám
58

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 06-03-2023

Đặc biệt
434547
Giải nhất
34992
Giải nhì
46395
Giải ba
7760022743
Giải tư
64557336511337957533
270836289811328
Giải năm
1662
Giải sáu
844481375843
Giải bảy
197
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 04-03-2023

Đặc biệt
715547
Giải nhất
85345
Giải nhì
78724
Giải ba
3105444266
Giải tư
10090904462740690895
163331938042494
Giải năm
6768
Giải sáu
023146937458
Giải bảy
058
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 27-02-2023

Đặc biệt
317971
Giải nhất
21342
Giải nhì
10178
Giải ba
7655759526
Giải tư
90341643861450082180
224858228127579
Giải năm
4843
Giải sáu
889935327515
Giải bảy
784
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 25-02-2023

Đặc biệt
369214
Giải nhất
56547
Giải nhì
79520
Giải ba
7614762042
Giải tư
80439361283348083796
138865055846640
Giải năm
7313
Giải sáu
401919525573
Giải bảy
629
Giải tám
35

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 20-02-2023

Đặc biệt
643731
Giải nhất
53007
Giải nhì
82637
Giải ba
8068139059
Giải tư
00241436049926373619
054957992041494
Giải năm
4306
Giải sáu
089947506715
Giải bảy
164
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 18-02-2023

Đặc biệt
901193
Giải nhất
05798
Giải nhì
00678
Giải ba
8997559274
Giải tư
88422470482182831518
035634384626964
Giải năm
3356
Giải sáu
836832072859
Giải bảy
986
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 13-02-2023

Đặc biệt
511125
Giải nhất
85561
Giải nhì
26615
Giải ba
9612927984
Giải tư
33415123336264813156
823634422298430
Giải năm
8590
Giải sáu
828650982181
Giải bảy
850
Giải tám
80

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 11-02-2023

Đặc biệt
977073
Giải nhất
59144
Giải nhì
61967
Giải ba
7178971517
Giải tư
43308614871038192527
192561972188328
Giải năm
3930
Giải sáu
602779014534
Giải bảy
891
Giải tám
37

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 06-02-2023

Đặc biệt
144596
Giải nhất
27361
Giải nhì
39290
Giải ba
2204256743
Giải tư
80022493397680995761
008860387150057
Giải năm
0508
Giải sáu
161256824789
Giải bảy
626
Giải tám
53

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 04-02-2023

Đặc biệt
970167
Giải nhất
15333
Giải nhì
75881
Giải ba
2530418442
Giải tư
01178485474528483856
777257303608784
Giải năm
2375
Giải sáu
254131237178
Giải bảy
910
Giải tám
73

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 30-01-2023

Đặc biệt
772132
Giải nhất
86395
Giải nhì
06994
Giải ba
7276982340
Giải tư
43219869400289546785
507235926392806
Giải năm
3440
Giải sáu
065312972366
Giải bảy
822
Giải tám
09

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 28-01-2023

Đặc biệt
153878
Giải nhất
77246
Giải nhì
19166
Giải ba
6707504639
Giải tư
18160799854837050465
686657436267118
Giải năm
3396
Giải sáu
477626461932
Giải bảy
540
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 23-01-2023

Đặc biệt
929647
Giải nhất
23955
Giải nhì
24213
Giải ba
5565134565
Giải tư
46694528745430770087
247222556300556
Giải năm
0006
Giải sáu
417775266837
Giải bảy
735
Giải tám
33

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 21-01-2023

Đặc biệt
483886
Giải nhất
87021
Giải nhì
16775
Giải ba
5248715459
Giải tư
13484437799463702518
641809542169146
Giải năm
8430
Giải sáu
709172275832
Giải bảy
278
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 16-01-2023

Đặc biệt
793235
Giải nhất
82146
Giải nhì
22110
Giải ba
6716105643
Giải tư
38718545409066558773
574794543889651
Giải năm
9428
Giải sáu
675964946307
Giải bảy
804
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 14-01-2023

Đặc biệt
105565
Giải nhất
82970
Giải nhì
45596
Giải ba
9426811865
Giải tư
38120489141246425770
999192818893355
Giải năm
1317
Giải sáu
984384023977
Giải bảy
427
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 09-01-2023

Đặc biệt
830434
Giải nhất
71905
Giải nhì
64131
Giải ba
7171408815
Giải tư
46883223181181005665
127220993147653
Giải năm
4066
Giải sáu
252159718026
Giải bảy
787
Giải tám
03

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 07-01-2023

Đặc biệt
825071
Giải nhất
80219
Giải nhì
14040
Giải ba
3905006449
Giải tư
03376669823656582895
082154411531293
Giải năm
3005
Giải sáu
231685866558
Giải bảy
592
Giải tám
01

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 02-01-2023

Đặc biệt
487998
Giải nhất
27346
Giải nhì
66478
Giải ba
5026656460
Giải tư
90954241645147643263
244985645003881
Giải năm
0445
Giải sáu
360119634903
Giải bảy
150
Giải tám
94

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 31-12-2022

Đặc biệt
562675
Giải nhất
84806
Giải nhì
83749
Giải ba
4861573837
Giải tư
48902541551077345951
087258564913760
Giải năm
1821
Giải sáu
875803607871
Giải bảy
650
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 26-12-2022

Đặc biệt
305973
Giải nhất
33063
Giải nhì
76274
Giải ba
1680121309
Giải tư
08285827276070754691
518021010773911
Giải năm
0169
Giải sáu
568095947990
Giải bảy
807
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 24-12-2022

Đặc biệt
129033
Giải nhất
27728
Giải nhì
69244
Giải ba
6448923644
Giải tư
81871869088653229911
472853027603190
Giải năm
3066
Giải sáu
578268762737
Giải bảy
984
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 19-12-2022

Đặc biệt
685342
Giải nhất
92627
Giải nhì
00681
Giải ba
9115302019
Giải tư
43021027781461703457
767711380314023
Giải năm
6736
Giải sáu
985846314045
Giải bảy
711
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 17-12-2022

Đặc biệt
713308
Giải nhất
68907
Giải nhì
02539
Giải ba
2370602042
Giải tư
66890979150362505175
577259802676015
Giải năm
5569
Giải sáu
459183791957
Giải bảy
402
Giải tám
11

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 12-12-2022

Đặc biệt
367543
Giải nhất
78633
Giải nhì
99590
Giải ba
4711755772
Giải tư
65475887220983901864
707432546531337
Giải năm
4163
Giải sáu
768757704689
Giải bảy
898
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 10-12-2022

Đặc biệt
272500
Giải nhất
58116
Giải nhì
39304
Giải ba
3223630604
Giải tư
13565176046731637486
881225607366435
Giải năm
8005
Giải sáu
771079985955
Giải bảy
979
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 05-12-2022

Đặc biệt
962464
Giải nhất
52303
Giải nhì
96667
Giải ba
4691048331
Giải tư
07457619883589862643
881991396605208
Giải năm
5998
Giải sáu
913827388718
Giải bảy
635
Giải tám
46

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 03-12-2022

Đặc biệt
628749
Giải nhất
72207
Giải nhì
73073
Giải ba
6893783899
Giải tư
53315925120074101501
669673471688247
Giải năm
7607
Giải sáu
897914427583
Giải bảy
353
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 28-11-2022

Đặc biệt
860428
Giải nhất
70145
Giải nhì
98275
Giải ba
3660852513
Giải tư
28078081298880851720
085879718627592
Giải năm
5354
Giải sáu
876561295298
Giải bảy
412
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 26-11-2022

Đặc biệt
244392
Giải nhất
86631
Giải nhì
83675
Giải ba
4507003891
Giải tư
16539934329174530012
343281839955864
Giải năm
0354
Giải sáu
548701811498
Giải bảy
816
Giải tám
51

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 21-11-2022

Đặc biệt
146610
Giải nhất
31486
Giải nhì
62041
Giải ba
9969102655
Giải tư
62186367820344524222
490359445075445
Giải năm
0969
Giải sáu
091568653494
Giải bảy
564
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 19-11-2022

Đặc biệt
337741
Giải nhất
96038
Giải nhì
54459
Giải ba
3451593437
Giải tư
21186293973258813568
616310625550453
Giải năm
1888
Giải sáu
824711359426
Giải bảy
816
Giải tám
06

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 14-11-2022

Đặc biệt
003081
Giải nhất
49805
Giải nhì
60161
Giải ba
6643049356
Giải tư
60378934325214754926
369190830522637
Giải năm
3776
Giải sáu
856174701227
Giải bảy
267
Giải tám
74

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 12-11-2022

Đặc biệt
084841
Giải nhất
59056
Giải nhì
87026
Giải ba
9048607682
Giải tư
59178195643594286296
086294091215636
Giải năm
7458
Giải sáu
409636771669
Giải bảy
058
Giải tám
43

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 07-11-2022

Đặc biệt
375596
Giải nhất
96153
Giải nhì
37599
Giải ba
1438160953
Giải tư
60745323020114797708
730441620825004
Giải năm
9393
Giải sáu
820372809139
Giải bảy
396
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 05-11-2022

Đặc biệt
011128
Giải nhất
89623
Giải nhì
28117
Giải ba
0569010251
Giải tư
69423214052952545965
977754680528590
Giải năm
8121
Giải sáu
015214371970
Giải bảy
690
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 31-10-2022

Đặc biệt
962455
Giải nhất
30696
Giải nhì
84304
Giải ba
6828637361
Giải tư
86782375977711207904
899010717682959
Giải năm
7317
Giải sáu
598250577237
Giải bảy
239
Giải tám
83

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 29-10-2022

Đặc biệt
712433
Giải nhất
68938
Giải nhì
42712
Giải ba
2394623214
Giải tư
10908700048787057062
082757083337884
Giải năm
7650
Giải sáu
284410279622
Giải bảy
479
Giải tám
46

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 24-10-2022

Đặc biệt
099412
Giải nhất
03018
Giải nhì
07226
Giải ba
4184679438
Giải tư
05018037844367670679
933469686592081
Giải năm
1438
Giải sáu
696587146280
Giải bảy
849
Giải tám
70

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 22-10-2022

Đặc biệt
846618
Giải nhất
30336
Giải nhì
73551
Giải ba
3828749487
Giải tư
92761647453501174477
403889357888268
Giải năm
2069
Giải sáu
168326078680
Giải bảy
186
Giải tám
50

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 17-10-2022

Đặc biệt
532276
Giải nhất
69978
Giải nhì
56516
Giải ba
2616940391
Giải tư
50090833441581248163
778758714170472
Giải năm
1063
Giải sáu
562842723675
Giải bảy
844
Giải tám
12

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 15-10-2022

Đặc biệt
645652
Giải nhất
71215
Giải nhì
97949
Giải ba
6552276175
Giải tư
31095285210752051711
189566393018406
Giải năm
8721
Giải sáu
409190138836
Giải bảy
836
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 10-10-2022

Đặc biệt
221662
Giải nhất
44178
Giải nhì
36584
Giải ba
1529981673
Giải tư
59182012430077803021
861670085948505
Giải năm
9834
Giải sáu
133837638630
Giải bảy
952
Giải tám
28

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 08-10-2022

Đặc biệt
152369
Giải nhất
37974
Giải nhì
25882
Giải ba
9899594375
Giải tư
04094838338788501413
986292872769366
Giải năm
7299
Giải sáu
985613894795
Giải bảy
638
Giải tám
96

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 03-10-2022

Đặc biệt
085720
Giải nhất
70803
Giải nhì
47517
Giải ba
4772459337
Giải tư
18857663859970849412
191837306424239
Giải năm
6125
Giải sáu
108131130974
Giải bảy
990
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 01-10-2022

Đặc biệt
015021
Giải nhất
63533
Giải nhì
51263
Giải ba
6368693926
Giải tư
19087266543968892681
139931237688384
Giải năm
8209
Giải sáu
980544767361
Giải bảy
278
Giải tám
03

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 26-09-2022

Đặc biệt
087007
Giải nhất
36078
Giải nhì
74461
Giải ba
6017537139
Giải tư
82350627081463752465
495408644355052
Giải năm
6857
Giải sáu
572961355774
Giải bảy
479
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 24-09-2022

Đặc biệt
210135
Giải nhất
72108
Giải nhì
26518
Giải ba
3409821709
Giải tư
64137192379507331487
439895956546932
Giải năm
9594
Giải sáu
813940552523
Giải bảy
958
Giải tám
07

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 19-09-2022

Đặc biệt
275622
Giải nhất
04115
Giải nhì
18626
Giải ba
1889582372
Giải tư
66426946446687622716
228367794523953
Giải năm
6780
Giải sáu
046622429773
Giải bảy
814
Giải tám
06

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 17-09-2022

Đặc biệt
517935
Giải nhất
88510
Giải nhì
85716
Giải ba
1519515730
Giải tư
50908724532048219692
387406775482235
Giải năm
9863
Giải sáu
418437984986
Giải bảy
542
Giải tám
89

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 12-09-2022

Đặc biệt
027780
Giải nhất
75744
Giải nhì
44296
Giải ba
9672044937
Giải tư
93135340235424946537
825601891377984
Giải năm
2555
Giải sáu
427596228680
Giải bảy
089
Giải tám
10

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 10-09-2022

Đặc biệt
965021
Giải nhất
93890
Giải nhì
14951
Giải ba
3726446020
Giải tư
97428135757686065363
080966087130349
Giải năm
5181
Giải sáu
985315577778
Giải bảy
267
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 05-09-2022

Đặc biệt
511023
Giải nhất
41786
Giải nhì
64481
Giải ba
2236486152
Giải tư
94115707843366130307
527204772691612
Giải năm
4026
Giải sáu
714428932985
Giải bảy
758
Giải tám
72

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 03-09-2022

Đặc biệt
320869
Giải nhất
28248
Giải nhì
00823
Giải ba
7810988689
Giải tư
03479106232981111014
311017041578446
Giải năm
3941
Giải sáu
372526259667
Giải bảy
614
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 29-08-2022

Đặc biệt
547490
Giải nhất
32716
Giải nhì
81043
Giải ba
4078739395
Giải tư
42104907901613163750
740052490878538
Giải năm
8586
Giải sáu
324266177728
Giải bảy
944
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 27-08-2022

Đặc biệt
974485
Giải nhất
70776
Giải nhì
33344
Giải ba
2789171635
Giải tư
31434004364561218000
384861444179564
Giải năm
4860
Giải sáu
019580602232
Giải bảy
470
Giải tám
28

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 22-08-2022

Đặc biệt
226043
Giải nhất
22205
Giải nhì
70088
Giải ba
1311477002
Giải tư
85738434026338277178
924064839990479
Giải năm
1565
Giải sáu
520553809645
Giải bảy
187
Giải tám
58

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 20-08-2022

Đặc biệt
206980
Giải nhất
39722
Giải nhì
67655
Giải ba
2793237139
Giải tư
86967058343132353631
108438949426364
Giải năm
1337
Giải sáu
028809276638
Giải bảy
534
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 15-08-2022

Đặc biệt
404203
Giải nhất
11403
Giải nhì
12811
Giải ba
2416229352
Giải tư
55926474064034025860
665771037907453
Giải năm
2499
Giải sáu
870283757065
Giải bảy
714
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 13-08-2022

Đặc biệt
447907
Giải nhất
99197
Giải nhì
71867
Giải ba
9053277338
Giải tư
71682730274519319706
727506718637187
Giải năm
9760
Giải sáu
974552797954
Giải bảy
295
Giải tám
24

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 08-08-2022

Đặc biệt
113944
Giải nhất
65467
Giải nhì
54264
Giải ba
3169557850
Giải tư
03831156635438602794
550026387287109
Giải năm
1507
Giải sáu
845974044404
Giải bảy
145
Giải tám
91

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 06-08-2022

Đặc biệt
267716
Giải nhất
17392
Giải nhì
45316
Giải ba
5686609096
Giải tư
40607363031036615550
852307167899510
Giải năm
6200
Giải sáu
564350185178
Giải bảy
987
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 01-08-2022

Đặc biệt
251992
Giải nhất
78144
Giải nhì
17902
Giải ba
5870379043
Giải tư
81540991015759007987
217355014039245
Giải năm
8447
Giải sáu
728970893037
Giải bảy
788
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 30-07-2022

Đặc biệt
122133
Giải nhất
81209
Giải nhì
92368
Giải ba
2432814300
Giải tư
08168310153097393849
238162022627551
Giải năm
4156
Giải sáu
120313069541
Giải bảy
951
Giải tám
27

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 25-07-2022

Đặc biệt
792251
Giải nhất
73710
Giải nhì
24212
Giải ba
3238718642
Giải tư
83172358583625658643
875498285723208
Giải năm
4667
Giải sáu
812284106836
Giải bảy
092
Giải tám
44

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 23-07-2022

Đặc biệt
197889
Giải nhất
67231
Giải nhì
47759
Giải ba
6075381321
Giải tư
62978551117188301571
766971392345643
Giải năm
2473
Giải sáu
549226262451
Giải bảy
202
Giải tám
03

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 18-07-2022

Đặc biệt
739652
Giải nhất
94224
Giải nhì
15277
Giải ba
9729066872
Giải tư
11567838777483364999
735807120759921
Giải năm
4987
Giải sáu
062619731773
Giải bảy
678
Giải tám
70

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 16-07-2022

Đặc biệt
700435
Giải nhất
26311
Giải nhì
81408
Giải ba
4990643715
Giải tư
27286442800594821258
163675651438435
Giải năm
6185
Giải sáu
332999588311
Giải bảy
916
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 11-07-2022

Đặc biệt
815486
Giải nhất
77502
Giải nhì
02916
Giải ba
7283614197
Giải tư
88565627695265197092
456863590490340
Giải năm
4835
Giải sáu
863283066347
Giải bảy
973
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 09-07-2022

Đặc biệt
049439
Giải nhất
77318
Giải nhì
43867
Giải ba
2376034658
Giải tư
12247416561866226832
660247912967176
Giải năm
8302
Giải sáu
986334034603
Giải bảy
139
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 04-07-2022

Đặc biệt
310311
Giải nhất
22564
Giải nhì
68539
Giải ba
0590943937
Giải tư
65378341058598074959
297479848034511
Giải năm
3229
Giải sáu
318224790159
Giải bảy
659
Giải tám
73

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 02-07-2022

Đặc biệt
331053
Giải nhất
05056
Giải nhì
20079
Giải ba
3917928814
Giải tư
48302749139556319360
716130260647503
Giải năm
0959
Giải sáu
996875151154
Giải bảy
494
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 27-06-2022

Đặc biệt
605912
Giải nhất
14083
Giải nhì
13408
Giải ba
7037101446
Giải tư
12821155618217817651
779181505110525
Giải năm
2079
Giải sáu
298765420154
Giải bảy
062
Giải tám
94

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 25-06-2022

Đặc biệt
757313
Giải nhất
99845
Giải nhì
26510
Giải ba
4327201510
Giải tư
27375597178216017996
881681874301505
Giải năm
8745
Giải sáu
733020202684
Giải bảy
287
Giải tám
78

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 20-06-2022

Đặc biệt
298559
Giải nhất
65784
Giải nhì
56691
Giải ba
2103002994
Giải tư
61670908530767876694
742496395720962
Giải năm
9155
Giải sáu
136233401567
Giải bảy
507
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 18-06-2022

Đặc biệt
296025
Giải nhất
10841
Giải nhì
23940
Giải ba
2591334668
Giải tư
11914486037766017735
305424480083843
Giải năm
5306
Giải sáu
550617223942
Giải bảy
297
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 13-06-2022

Đặc biệt
940927
Giải nhất
57643
Giải nhì
49158
Giải ba
8905915080
Giải tư
26905119440386037493
157539467574801
Giải năm
2510
Giải sáu
182044053067
Giải bảy
163
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 11-06-2022

Đặc biệt
563395
Giải nhất
60898
Giải nhì
20565
Giải ba
0115106200
Giải tư
16827897950706225878
288954942832722
Giải năm
1103
Giải sáu
031389529711
Giải bảy
064
Giải tám
41

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 06-06-2022

Đặc biệt
444438
Giải nhất
01999
Giải nhì
22766
Giải ba
1628297620
Giải tư
59323486541810605770
897528262113087
Giải năm
9936
Giải sáu
543911721088
Giải bảy
705
Giải tám
85

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 04-06-2022

Đặc biệt
666780
Giải nhất
74899
Giải nhì
82553
Giải ba
9702351629
Giải tư
11110502159564877489
599098762664589
Giải năm
4918
Giải sáu
187955769050
Giải bảy
435
Giải tám
13

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 30-05-2022

Đặc biệt
275006
Giải nhất
10665
Giải nhì
27172
Giải ba
0422695794
Giải tư
34120769195506343312
423878054852558
Giải năm
1055
Giải sáu
041001248940
Giải bảy
858
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 28-05-2022

Đặc biệt
925810
Giải nhất
86320
Giải nhì
18000
Giải ba
5177550145
Giải tư
63136624080777352204
222720222341029
Giải năm
4785
Giải sáu
865225868715
Giải bảy
558
Giải tám
26

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 23-05-2022

Đặc biệt
149345
Giải nhất
70764
Giải nhì
97125
Giải ba
5533800119
Giải tư
32211940308323253256
212221891192030
Giải năm
9464
Giải sáu
355753024157
Giải bảy
495
Giải tám
64

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 21-05-2022

Đặc biệt
108098
Giải nhất
19578
Giải nhì
21393
Giải ba
5980802861
Giải tư
41417205154926014109
069972596435704
Giải năm
8489
Giải sáu
591658385638
Giải bảy
840
Giải tám
27

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 16-05-2022

Đặc biệt
977447
Giải nhất
56984
Giải nhì
17582
Giải ba
3645588937
Giải tư
57435811469022044384
733274951864718
Giải năm
4670
Giải sáu
435547026422
Giải bảy
002
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 14-05-2022

Đặc biệt
275361
Giải nhất
75796
Giải nhì
32729
Giải ba
2193143553
Giải tư
83613876017394873407
220500554857580
Giải năm
3599
Giải sáu
646994725354
Giải bảy
912
Giải tám
07

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 09-05-2022

Đặc biệt
292289
Giải nhất
24077
Giải nhì
37900
Giải ba
3000835650
Giải tư
35290354602667377446
667476217349848
Giải năm
2108
Giải sáu
536652059921
Giải bảy
835
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 07-05-2022

Đặc biệt
774344
Giải nhất
33313
Giải nhì
67180
Giải ba
4230774339
Giải tư
81745276478614351937
615671955642225
Giải năm
8838
Giải sáu
509152221223
Giải bảy
938
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 02-05-2022

Đặc biệt
568875
Giải nhất
14289
Giải nhì
98388
Giải ba
3568031385
Giải tư
05183983184379669053
865825833785672
Giải năm
3294
Giải sáu
234595298933
Giải bảy
330
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 30-04-2022

Đặc biệt
981317
Giải nhất
71206
Giải nhì
12955
Giải ba
2061554631
Giải tư
12341075633827075936
193905606460968
Giải năm
7246
Giải sáu
571038445590
Giải bảy
005
Giải tám
90

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 25-04-2022

Đặc biệt
142785
Giải nhất
72819
Giải nhì
62743
Giải ba
1054796286
Giải tư
99975769472567658777
051503131521371
Giải năm
0917
Giải sáu
683177182358
Giải bảy
912
Giải tám
35

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 23-04-2022

Đặc biệt
733438
Giải nhất
96922
Giải nhì
39088
Giải ba
0956233041
Giải tư
50246137268526261747
017409100923806
Giải năm
7012
Giải sáu
430388326117
Giải bảy
606
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 18-04-2022

Đặc biệt
979252
Giải nhất
57364
Giải nhì
15086
Giải ba
7677094841
Giải tư
74742103557120169065
097993383980517
Giải năm
6589
Giải sáu
528426668102
Giải bảy
724
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 16-04-2022

Đặc biệt
559479
Giải nhất
02626
Giải nhì
92408
Giải ba
3999875854
Giải tư
31510631755370584841
630866632078874
Giải năm
7514
Giải sáu
658260690993
Giải bảy
212
Giải tám
87

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 11-04-2022

Đặc biệt
158611
Giải nhất
79579
Giải nhì
26537
Giải ba
2378974189
Giải tư
57148020228591626498
378505667338356
Giải năm
5648
Giải sáu
813266329858
Giải bảy
356
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 09-04-2022

Đặc biệt
357575
Giải nhất
16149
Giải nhì
08575
Giải ba
8056743187
Giải tư
35473998859584529587
373113009396709
Giải năm
3130
Giải sáu
563043819405
Giải bảy
475
Giải tám
35

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 04-04-2022

Đặc biệt
000989
Giải nhất
76682
Giải nhì
31044
Giải ba
1607277577
Giải tư
81280855255324343943
804493339916335
Giải năm
4227
Giải sáu
293707650327
Giải bảy
411
Giải tám
34

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 02-04-2022

Đặc biệt
832608
Giải nhất
45661
Giải nhì
18219
Giải ba
1071082027
Giải tư
02079928579669605899
353280108650605
Giải năm
4201
Giải sáu
076516481118
Giải bảy
913
Giải tám
11

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 28-03-2022

Đặc biệt
327636
Giải nhất
16762
Giải nhì
33917
Giải ba
9260821143
Giải tư
29650859826169221716
909302937493906
Giải năm
5576
Giải sáu
042601684467
Giải bảy
295
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 19-03-2022

Đặc biệt
437618
Giải nhất
84411
Giải nhì
64546
Giải ba
6988633995
Giải tư
80872479701304696737
068063758902103
Giải năm
0221
Giải sáu
442759694837
Giải bảy
241
Giải tám
24

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 14-03-2022

Đặc biệt
562514
Giải nhất
61574
Giải nhì
19271
Giải ba
9433002724
Giải tư
39093686199824251476
549656616013749
Giải năm
6309
Giải sáu
980270036286
Giải bảy
057
Giải tám
09

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 12-03-2022

Đặc biệt
262607
Giải nhất
55122
Giải nhì
76976
Giải ba
5800681212
Giải tư
30880009548283640376
098590493272638
Giải năm
1027
Giải sáu
959881015230
Giải bảy
470
Giải tám
37

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 07-03-2022

Đặc biệt
238567
Giải nhất
86675
Giải nhì
71567
Giải ba
8242673528
Giải tư
57582415591036052139
940593489767367
Giải năm
2176
Giải sáu
809350486640
Giải bảy
417
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 05-03-2022

Đặc biệt
590978
Giải nhất
36144
Giải nhì
07226
Giải ba
0278915432
Giải tư
56297493460195212156
741529324098900
Giải năm
6829
Giải sáu
125475803423
Giải bảy
102
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 28-02-2022

Đặc biệt
407251
Giải nhất
38818
Giải nhì
34885
Giải ba
2635316668
Giải tư
02871967917300016796
788660000627976
Giải năm
5135
Giải sáu
867955310432
Giải bảy
332
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 26-02-2022

Đặc biệt
722809
Giải nhất
34343
Giải nhì
98790
Giải ba
0895723221
Giải tư
56137469279705652558
267299657134406
Giải năm
6405
Giải sáu
248990432235
Giải bảy
008
Giải tám
36

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 21-02-2022

Đặc biệt
613555
Giải nhất
45779
Giải nhì
10760
Giải ba
3965944723
Giải tư
44071898631415893761
040247632189851
Giải năm
1114
Giải sáu
599211467169
Giải bảy
919
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 19-02-2022

Đặc biệt
487063
Giải nhất
79074
Giải nhì
73801
Giải ba
2225486076
Giải tư
13705495145728728065
803613717297129
Giải năm
2423
Giải sáu
892622820682
Giải bảy
836
Giải tám
83

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 14-02-2022

Đặc biệt
701677
Giải nhất
14461
Giải nhì
70872
Giải ba
0807780397
Giải tư
44231427420490035412
823776827594216
Giải năm
6890
Giải sáu
814205155022
Giải bảy
022
Giải tám
12

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 12-02-2022

Đặc biệt
527041
Giải nhất
72237
Giải nhì
04655
Giải ba
6116339913
Giải tư
38809269375967263012
888371199624590
Giải năm
8422
Giải sáu
044694269312
Giải bảy
502
Giải tám
22

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 07-02-2022

Đặc biệt
971774
Giải nhất
19644
Giải nhì
47877
Giải ba
0439369489
Giải tư
58496064075070426403
083074935498480
Giải năm
0313
Giải sáu
731254447413
Giải bảy
067
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 05-02-2022

Đặc biệt
499771
Giải nhất
28127
Giải nhì
97390
Giải ba
3102088666
Giải tư
46545512324012428724
476565241274247
Giải năm
6281
Giải sáu
623005161962
Giải bảy
523
Giải tám
26

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 31-01-2022

Đặc biệt
027964
Giải nhất
96820
Giải nhì
04947
Giải ba
5349208175
Giải tư
36243694773291254334
954651536413878
Giải năm
8751
Giải sáu
821454747465
Giải bảy
865
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 29-01-2022

Đặc biệt
342439
Giải nhất
52959
Giải nhì
98472
Giải ba
8155765437
Giải tư
46916290027611452338
908630093020548
Giải năm
2383
Giải sáu
808390549822
Giải bảy
032
Giải tám
24

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 24-01-2022

Đặc biệt
516375
Giải nhất
86968
Giải nhì
82663
Giải ba
4048047994
Giải tư
60978428157642409164
490576923768690
Giải năm
4057
Giải sáu
109050805140
Giải bảy
046
Giải tám
94

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 22-01-2022

Đặc biệt
014290
Giải nhất
66655
Giải nhì
08201
Giải ba
0577284417
Giải tư
45868603229653036610
913993016638012
Giải năm
3826
Giải sáu
371161742190
Giải bảy
979
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 17-01-2022

Đặc biệt
780068
Giải nhất
98072
Giải nhì
75851
Giải ba
6422755001
Giải tư
71203545367858339544
314701476410362
Giải năm
5542
Giải sáu
432935638977
Giải bảy
803
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 15-01-2022

Đặc biệt
436392
Giải nhất
42831
Giải nhì
34258
Giải ba
0972269965
Giải tư
43413762168078063976
199475756553441
Giải năm
4684
Giải sáu
847267336907
Giải bảy
014
Giải tám
58

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 10-01-2022

Đặc biệt
884043
Giải nhất
29704
Giải nhì
70980
Giải ba
7869905442
Giải tư
41065522801913085974
884203862806867
Giải năm
4791
Giải sáu
281706864176
Giải bảy
888
Giải tám
61

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 08-01-2022

Đặc biệt
368915
Giải nhất
38828
Giải nhì
89037
Giải ba
8075186409
Giải tư
49273030627365181873
370042775425847
Giải năm
6783
Giải sáu
133137063478
Giải bảy
085
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 03-01-2022

Đặc biệt
238006
Giải nhất
78698
Giải nhì
27868
Giải ba
8582352183
Giải tư
52263960208899441854
575324234608808
Giải năm
1026
Giải sáu
874314283309
Giải bảy
954
Giải tám
77

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 01-01-2022

Đặc biệt
097869
Giải nhất
09666
Giải nhì
36658
Giải ba
0177389090
Giải tư
53028810148259023995
872873931968456
Giải năm
1512
Giải sáu
829251612329
Giải bảy
494
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 27-12-2021

Đặc biệt
510244
Giải nhất
05454
Giải nhì
96365
Giải ba
4383304654
Giải tư
82155608233745276463
327543458590683
Giải năm
5351
Giải sáu
603242101081
Giải bảy
480
Giải tám
96

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 25-12-2021

Đặc biệt
555304
Giải nhất
99152
Giải nhì
17469
Giải ba
2137975437
Giải tư
72788829627864391823
454270506953163
Giải năm
7773
Giải sáu
765234749239
Giải bảy
189
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 20-12-2021

Đặc biệt
892392
Giải nhất
43474
Giải nhì
52162
Giải ba
2991669660
Giải tư
69901803519225139523
442091353016369
Giải năm
5887
Giải sáu
533619854878
Giải bảy
623
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 18-12-2021

Đặc biệt
661939
Giải nhất
21928
Giải nhì
11461
Giải ba
7104994977
Giải tư
92461226272320517246
056331876142667
Giải năm
1170
Giải sáu
312676299890
Giải bảy
811
Giải tám
21

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 13-12-2021

Đặc biệt
646931
Giải nhất
23870
Giải nhì
66015
Giải ba
2408466715
Giải tư
50011277422609195665
232729558375155
Giải năm
5783
Giải sáu
252921367879
Giải bảy
530
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 11-12-2021

Đặc biệt
748834
Giải nhất
16857
Giải nhì
29769
Giải ba
7289002103
Giải tư
72435914747830768724
515884296654616
Giải năm
8531
Giải sáu
273987296141
Giải bảy
379
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 06-12-2021

Đặc biệt
245082
Giải nhất
10161
Giải nhì
79254
Giải ba
1647857476
Giải tư
57547346003184217262
969129658583881
Giải năm
9518
Giải sáu
410088327852
Giải bảy
585
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 04-12-2021

Đặc biệt
018204
Giải nhất
34569
Giải nhì
68572
Giải ba
4851186657
Giải tư
33725990086663234384
793075587590321
Giải năm
4942
Giải sáu
705165074951
Giải bảy
364
Giải tám
64

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 29-11-2021

Đặc biệt
444597
Giải nhất
49719
Giải nhì
72839
Giải ba
4495919276
Giải tư
54996107303816271841
385554082625484
Giải năm
5946
Giải sáu
817386496476
Giải bảy
659
Giải tám
04

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 27-11-2021

Đặc biệt
486755
Giải nhất
73340
Giải nhì
54268
Giải ba
7841960703
Giải tư
92673934882551397927
154360930259725
Giải năm
7705
Giải sáu
744551632310
Giải bảy
926
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 22-11-2021

Đặc biệt
257907
Giải nhất
70649
Giải nhì
38942
Giải ba
0109073915
Giải tư
35822218134620242058
335202253127154
Giải năm
6507
Giải sáu
534581314216
Giải bảy
671
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 20-11-2021

Đặc biệt
835921
Giải nhất
83669
Giải nhì
51071
Giải ba
1018718357
Giải tư
91471735992858571627
225931679880855
Giải năm
2199
Giải sáu
882379203996
Giải bảy
403
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 15-11-2021

Đặc biệt
670566
Giải nhất
50578
Giải nhì
48239
Giải ba
7967756077
Giải tư
33219374716549806193
199244699737596
Giải năm
5474
Giải sáu
183646782102
Giải bảy
305
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 13-11-2021

Đặc biệt
871204
Giải nhất
38000
Giải nhì
21525
Giải ba
3553947962
Giải tư
27978153072125166196
284554952504211
Giải năm
5143
Giải sáu
003180445925
Giải bảy
181
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 08-11-2021

Đặc biệt
926633
Giải nhất
80659
Giải nhì
84508
Giải ba
0627513153
Giải tư
36197606163218844798
481983663379516
Giải năm
2752
Giải sáu
084563703982
Giải bảy
007
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 06-11-2021

Đặc biệt
302233
Giải nhất
31319
Giải nhì
05322
Giải ba
8498116884
Giải tư
47955187098451256593
872486501135494
Giải năm
0755
Giải sáu
201131925468
Giải bảy
330
Giải tám
01

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 01-11-2021

Đặc biệt
780388
Giải nhất
38235
Giải nhì
03904
Giải ba
6819625634
Giải tư
65368911136393368793
403153838337331
Giải năm
2310
Giải sáu
431962643089
Giải bảy
094
Giải tám
44

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 30-10-2021

Đặc biệt
393781
Giải nhất
56497
Giải nhì
15030
Giải ba
4082812461
Giải tư
31530013381945193319
083118916713443
Giải năm
6356
Giải sáu
759468922870
Giải bảy
389
Giải tám
22

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 25-10-2021

Đặc biệt
911182
Giải nhất
47712
Giải nhì
06107
Giải ba
7996486278
Giải tư
27087608582636230375
621508640892697
Giải năm
9458
Giải sáu
521326748341
Giải bảy
944
Giải tám
24

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 23-10-2021

Đặc biệt
749782
Giải nhất
55565
Giải nhì
92695
Giải ba
3975165156
Giải tư
74235710489569212643
865200511642338
Giải năm
5024
Giải sáu
190961258007
Giải bảy
631
Giải tám
91

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 05-07-2021

Đặc biệt
472296
Giải nhất
32520
Giải nhì
73298
Giải ba
8106175030
Giải tư
72607544026370711529
876527126008158
Giải năm
3629
Giải sáu
840392185488
Giải bảy
546
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 03-07-2021

Đặc biệt
643631
Giải nhất
01660
Giải nhì
32995
Giải ba
8438057839
Giải tư
82152499757147875956
395035822844925
Giải năm
1736
Giải sáu
390774795758
Giải bảy
697
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 28-06-2021

Đặc biệt
830771
Giải nhất
23029
Giải nhì
15898
Giải ba
8284595699
Giải tư
86166518224924713458
862451764734272
Giải năm
9717
Giải sáu
305847992327
Giải bảy
413
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 26-06-2021

Đặc biệt
108196
Giải nhất
91886
Giải nhì
19928
Giải ba
6328337542
Giải tư
05132765829998878229
537279013233720
Giải năm
8580
Giải sáu
659416676910
Giải bảy
143
Giải tám
26

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 21-06-2021

Đặc biệt
373557
Giải nhất
33208
Giải nhì
60803
Giải ba
1487035538
Giải tư
46855585143813852573
618880749290510
Giải năm
8227
Giải sáu
794490302705
Giải bảy
205
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 19-06-2021

Đặc biệt
664980
Giải nhất
01152
Giải nhì
69334
Giải ba
0526953233
Giải tư
14289127870779032703
613451597620399
Giải năm
6198
Giải sáu
715916725490
Giải bảy
164
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 14-06-2021

Đặc biệt
546072
Giải nhất
79195
Giải nhì
97226
Giải ba
0352775585
Giải tư
23536905608697174161
860647750697508
Giải năm
0141
Giải sáu
121273939867
Giải bảy
161
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 12-06-2021

Đặc biệt
062117
Giải nhất
61608
Giải nhì
82353
Giải ba
3291797087
Giải tư
45361182722622831967
630694774127987
Giải năm
9506
Giải sáu
795719132763
Giải bảy
188
Giải tám
04

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 07-06-2021

Đặc biệt
633890
Giải nhất
30906
Giải nhì
07611
Giải ba
7849313757
Giải tư
17006489716712579546
666390041056091
Giải năm
4785
Giải sáu
506310135324
Giải bảy
630
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 05-06-2021

Đặc biệt
301978
Giải nhất
90825
Giải nhì
13347
Giải ba
3646357555
Giải tư
07339827277938562780
404757246535768
Giải năm
8738
Giải sáu
880095359995
Giải bảy
922
Giải tám
51

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 31-05-2021

Đặc biệt
237960
Giải nhất
54543
Giải nhì
51044
Giải ba
6112889924
Giải tư
46570282607113470474
193927388361435
Giải năm
4526
Giải sáu
725773751928
Giải bảy
420
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 29-05-2021

Đặc biệt
561270
Giải nhất
24205
Giải nhì
56998
Giải ba
8904257477
Giải tư
60307542277746702578
562379847639268
Giải năm
2209
Giải sáu
170893084762
Giải bảy
394
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 24-05-2021

Đặc biệt
705121
Giải nhất
72599
Giải nhì
71326
Giải ba
5330272163
Giải tư
04334660873650193582
190073647568337
Giải năm
2337
Giải sáu
243502105911
Giải bảy
390
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 22-05-2021

Đặc biệt
095548
Giải nhất
21049
Giải nhì
99307
Giải ba
4257951168
Giải tư
30075745156293561006
643997414334706
Giải năm
9611
Giải sáu
376872686104
Giải bảy
241
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 17-05-2021

Đặc biệt
168761
Giải nhất
05037
Giải nhì
93874
Giải ba
0242934211
Giải tư
19091579898758809711
173316435829581
Giải năm
3379
Giải sáu
122918845415
Giải bảy
433
Giải tám
35

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 15-05-2021

Đặc biệt
323053
Giải nhất
68391
Giải nhì
04671
Giải ba
6497029405
Giải tư
34636304777934995475
407827445924659
Giải năm
6983
Giải sáu
981863987652
Giải bảy
211
Giải tám
53

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 10-05-2021

Đặc biệt
333878
Giải nhất
52214
Giải nhì
03254
Giải ba
5791592929
Giải tư
38560712696297032153
171631417185331
Giải năm
9152
Giải sáu
713261468780
Giải bảy
384
Giải tám
26

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy 08-05-2021

Đặc biệt
807073
Giải nhất
24518
Giải nhì
21704
Giải ba
0711301753
Giải tư
61975277950987882520
715465545177645
Giải năm
2549
Giải sáu
499980498262
Giải bảy
418
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Hồ Chí Minh Thứ Hai 03-05-2021

Đặc biệt
349046
Giải nhất
16666
Giải nhì
43508
Giải ba
8679066923
Giải tư
21503802818854805066
195248412870795
Giải năm
4335
Giải sáu
443201103716
Giải bảy
230
Giải tám
57