Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 31-03-2024

Đặc biệt
459200
Giải nhất
34607
Giải nhì
26055
Giải ba
79670 . 20596
Giải tư
22286 . 30153 . 40759 . 78697 .
04207 . 20921 . 78559
Giải năm
0385
Giải sáu
9497 . 3905 . 5636
Giải bảy
533
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 18-03-2024

Đặc biệt
899284
Giải nhất
42671
Giải nhì
70124
Giải ba
71217 . 28424
Giải tư
92426 . 87503 . 15654 . 85214 .
67934 . 33293 . 53272
Giải năm
1953
Giải sáu
2083 . 0628 . 3398
Giải bảy
851
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 11-03-2024

Đặc biệt
736956
Giải nhất
64553
Giải nhì
33683
Giải ba
42055 . 32380
Giải tư
27911 . 88629 . 83066 . 19185 .
53692 . 10935 . 08738
Giải năm
0519
Giải sáu
3598 . 8027 . 7406
Giải bảy
892
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 04-03-2024

Đặc biệt
851389
Giải nhất
97969
Giải nhì
50009
Giải ba
59565 . 50161
Giải tư
83344 . 13144 . 55660 . 74237 .
33596 . 37959 . 15888
Giải năm
6960
Giải sáu
1155 . 7609 . 4896
Giải bảy
139
Giải tám
06

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 03-03-2024

Đặc biệt
634594
Giải nhất
00400
Giải nhì
60208
Giải ba
15012 . 12539
Giải tư
65044 . 12300 . 88707 . 57444 .
87012 . 86602 . 36146
Giải năm
1975
Giải sáu
6147 . 9871 . 0483
Giải bảy
237
Giải tám
82

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 26-02-2024

Đặc biệt
415322
Giải nhất
67090
Giải nhì
07513
Giải ba
80434 . 79177
Giải tư
60489 . 63789 . 96273 . 89261 .
48164 . 43397 . 53894
Giải năm
1789
Giải sáu
9664 . 9127 . 0862
Giải bảy
449
Giải tám
12

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 25-02-2024

Đặc biệt
276110
Giải nhất
58167
Giải nhì
52834
Giải ba
23793 . 32391
Giải tư
27702 . 80876 . 12078 . 08577 .
97365 . 60029 . 36051
Giải năm
2202
Giải sáu
0479 . 9440 . 1583
Giải bảy
591
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 19-02-2024

Đặc biệt
672720
Giải nhất
94149
Giải nhì
53755
Giải ba
65529 . 10627
Giải tư
61058 . 50028 . 31345 . 07162 .
38512 . 59958 . 92273
Giải năm
2103
Giải sáu
6416 . 0600 . 0573
Giải bảy
782
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 18-02-2024

Đặc biệt
595802
Giải nhất
70109
Giải nhì
43843
Giải ba
46617 . 33731
Giải tư
04054 . 32402 . 57331 . 86887 .
34182 . 65005 . 79916
Giải năm
2191
Giải sáu
5051 . 4623 . 1190
Giải bảy
989
Giải tám
16

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 12-02-2024

Đặc biệt
496750
Giải nhất
78865
Giải nhì
48581
Giải ba
12478 . 66309
Giải tư
97579 . 07040 . 56418 . 30528 .
00748 . 66172 . 93888
Giải năm
6322
Giải sáu
4245 . 2927 . 5234
Giải bảy
367
Giải tám
81

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 11-02-2024

Đặc biệt
615244
Giải nhất
19753
Giải nhì
15286
Giải ba
99259 . 26275
Giải tư
07102 . 08156 . 75820 . 74819 .
66165 . 32002 . 10499
Giải năm
0071
Giải sáu
6468 . 0465 . 1177
Giải bảy
856
Giải tám
50

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 05-02-2024

Đặc biệt
691996
Giải nhất
89282
Giải nhì
57227
Giải ba
66909 . 77192
Giải tư
01569 . 83133 . 65888 . 22375 .
44417 . 69733 . 77180
Giải năm
8988
Giải sáu
4714 . 2444 . 8362
Giải bảy
712
Giải tám
41

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 04-02-2024

Đặc biệt
998266
Giải nhất
40535
Giải nhì
23003
Giải ba
43788 . 79132
Giải tư
03314 . 66394 . 72929 . 89464 .
06475 . 01628 . 57301
Giải năm
3003
Giải sáu
4997 . 1848 . 3236
Giải bảy
040
Giải tám
97

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 29-01-2024

Đặc biệt
651237
Giải nhất
45302
Giải nhì
00804
Giải ba
69632 . 05581
Giải tư
84398 . 11789 . 27379 . 22165 .
14100 . 14769 . 29816
Giải năm
4606
Giải sáu
3221 . 5467 . 8443
Giải bảy
122
Giải tám
63

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 28-01-2024

Đặc biệt
085111
Giải nhất
01917
Giải nhì
37211
Giải ba
11336 . 51493
Giải tư
84566 . 88845 . 05294 . 48441 .
82501 . 76126 . 65545
Giải năm
6453
Giải sáu
2519 . 8488 . 8835
Giải bảy
796
Giải tám
70

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 22-01-2024

Đặc biệt
141768
Giải nhất
63739
Giải nhì
43971
Giải ba
45239 . 96687
Giải tư
48780 . 18140 . 28680 . 11688 .
52024 . 87260 . 43566
Giải năm
9835
Giải sáu
7116 . 7022 . 3304
Giải bảy
687
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 21-01-2024

Đặc biệt
081510
Giải nhất
97755
Giải nhì
64169
Giải ba
56504 . 61190
Giải tư
68724 . 53865 . 04900 . 31976 .
75689 . 23810 . 66064
Giải năm
4829
Giải sáu
3470 . 5459 . 3876
Giải bảy
103
Giải tám
34

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 15-01-2024

Đặc biệt
315157
Giải nhất
94925
Giải nhì
13179
Giải ba
18134 . 33046
Giải tư
77531 . 03913 . 79291 . 20530 .
55217 . 29972 . 11213
Giải năm
0105
Giải sáu
1694 . 6538 . 8996
Giải bảy
261
Giải tám
86

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 14-01-2024

Đặc biệt
157475
Giải nhất
50139
Giải nhì
75625
Giải ba
41070 . 61273
Giải tư
58732 . 22490 . 53789 . 83986 .
40059 . 94932 . 51907
Giải năm
1994
Giải sáu
7926 . 7384 . 3219
Giải bảy
256
Giải tám
07

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 08-01-2024

Đặc biệt
433694
Giải nhất
14788
Giải nhì
62055
Giải ba
05994 . 36280
Giải tư
01853 . 71062 . 92773 . 98883 .
09722 . 30362 . 02239
Giải năm
5007
Giải sáu
0776 . 1467 . 5452
Giải bảy
456
Giải tám
24

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 07-01-2024

Đặc biệt
544059
Giải nhất
00974
Giải nhì
04442
Giải ba
02414 . 77626
Giải tư
54166 . 09022 . 91032 . 76193 .
68519 . 38805 . 68603
Giải năm
9161
Giải sáu
3639 . 6508 . 4525
Giải bảy
052
Giải tám
26

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 01-01-2024

Đặc biệt
545102
Giải nhất
58333
Giải nhì
17928
Giải ba
43824 . 02253
Giải tư
48635 . 64032 . 39505 . 38432 .
30077 . 45709 . 18937
Giải năm
3320
Giải sáu
7742 . 3336 . 5858
Giải bảy
226
Giải tám
36

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 31-12-2023

Đặc biệt
902792
Giải nhất
91067
Giải nhì
95092
Giải ba
68016 . 20330
Giải tư
48765 . 06118 . 12713 . 09095 .
94299 . 06609 . 46879
Giải năm
3696
Giải sáu
2860 . 7311 . 0617
Giải bảy
807
Giải tám
19

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 25-12-2023

Đặc biệt
820567
Giải nhất
67643
Giải nhì
41152
Giải ba
69566 . 06949
Giải tư
96276 . 37557 . 79227 . 62222 .
22289 . 56356 . 94561
Giải năm
3013
Giải sáu
1026 . 1702 . 7479
Giải bảy
881
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 24-12-2023

Đặc biệt
503113
Giải nhất
46060
Giải nhì
64097
Giải ba
02890 . 82864
Giải tư
37354 . 12840 . 70289 . 05174 .
69426 . 95910 . 63814
Giải năm
7643
Giải sáu
1738 . 7352 . 6301
Giải bảy
512
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 18-12-2023

Đặc biệt
279089
Giải nhất
41616
Giải nhì
86232
Giải ba
58061 . 33140
Giải tư
81020 . 25513 . 38230 . 63663 .
13764 . 87074 . 73965
Giải năm
7899
Giải sáu
0903 . 1431 . 0827
Giải bảy
019
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 17-12-2023

Đặc biệt
042268
Giải nhất
95905
Giải nhì
21347
Giải ba
93082 . 41967
Giải tư
30548 . 25088 . 70129 . 21767 .
18453 . 00920 . 26331
Giải năm
5829
Giải sáu
5588 . 9680 . 4677
Giải bảy
091
Giải tám
06

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 11-12-2023

Đặc biệt
906388
Giải nhất
08176
Giải nhì
12303
Giải ba
20151 . 60479
Giải tư
83170 . 56597 . 12907 . 17928 .
35544 . 91030 . 51466
Giải năm
7852
Giải sáu
7335 . 1131 . 1831
Giải bảy
018
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 10-12-2023

Đặc biệt
663408
Giải nhất
10228
Giải nhì
88670
Giải ba
75246 . 73466
Giải tư
76885 . 16106 . 63171 . 00682 .
85371 . 36334 . 83313
Giải năm
8225
Giải sáu
8576 . 9348 . 8594
Giải bảy
339
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 04-12-2023

Đặc biệt
416593
Giải nhất
44799
Giải nhì
37573
Giải ba
29680 . 13597
Giải tư
68328 . 60853 . 07110 . 82152 .
17587 . 55304 . 05312
Giải năm
1395
Giải sáu
8591 . 1712 . 9208
Giải bảy
558
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 03-12-2023

Đặc biệt
081806
Giải nhất
98792
Giải nhì
35770
Giải ba
12340 . 76715
Giải tư
45060 . 86264 . 42889 . 53084 .
20969 . 72388 . 26354
Giải năm
4091
Giải sáu
4066 . 4722 . 5409
Giải bảy
852
Giải tám
71

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 27-11-2023

Đặc biệt
533609
Giải nhất
27132
Giải nhì
07693
Giải ba
56346 . 70432
Giải tư
47898 . 38025 . 03270 . 83918 .
55936 . 61164 . 16088
Giải năm
1753
Giải sáu
6037 . 0324 . 2173
Giải bảy
627
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 26-11-2023

Đặc biệt
761434
Giải nhất
57684
Giải nhì
57747
Giải ba
86580 . 81829
Giải tư
69324 . 16619 . 83289 . 65265 .
56258 . 74251 . 19995
Giải năm
9317
Giải sáu
6405 . 3391 . 7400
Giải bảy
529
Giải tám
22

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 20-11-2023

Đặc biệt
968527
Giải nhất
22977
Giải nhì
46852
Giải ba
40669 . 99936
Giải tư
03386 . 46791 . 19127 . 70979 .
34501 . 42832 . 81319
Giải năm
4124
Giải sáu
2270 . 9794 . 6689
Giải bảy
357
Giải tám
71

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 19-11-2023

Đặc biệt
208763
Giải nhất
01306
Giải nhì
31296
Giải ba
02898 . 49071
Giải tư
84248 . 39040 . 55436 . 84793 .
01479 . 73762 . 79961
Giải năm
3514
Giải sáu
7090 . 3335 . 1888
Giải bảy
189
Giải tám
41

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 13-11-2023

Đặc biệt
183275
Giải nhất
34529
Giải nhì
21812
Giải ba
45641 . 56113
Giải tư
29081 . 69839 . 74291 . 45153 .
74045 . 04334 . 89271
Giải năm
8698
Giải sáu
2385 . 5819 . 2913
Giải bảy
660
Giải tám
61

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 12-11-2023

Đặc biệt
821295
Giải nhất
68717
Giải nhì
74633
Giải ba
52701 . 82040
Giải tư
63510 . 74487 . 39282 . 89804 .
91610 . 98777 . 13420
Giải năm
2361
Giải sáu
1633 . 2103 . 3203
Giải bảy
418
Giải tám
35

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 06-11-2023

Đặc biệt
451974
Giải nhất
16214
Giải nhì
09128
Giải ba
82003 . 44249
Giải tư
35198 . 78450 . 44081 . 16991 .
15656 . 35908 . 91264
Giải năm
0425
Giải sáu
5302 . 2090 . 8339
Giải bảy
277
Giải tám
39

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 05-11-2023

Đặc biệt
802913
Giải nhất
83778
Giải nhì
49806
Giải ba
89302 . 57023
Giải tư
92763 . 12374 . 26730 . 30716 .
96844 . 33024 . 23876
Giải năm
5363
Giải sáu
5633 . 8238 . 7318
Giải bảy
791
Giải tám
15

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 30-10-2023

Đặc biệt
536532
Giải nhất
55069
Giải nhì
71433
Giải ba
65990 . 11423
Giải tư
22933 . 75569 . 99526 . 16125 .
43399 . 64612 . 73532
Giải năm
1890
Giải sáu
3701 . 8897 . 8893
Giải bảy
518
Giải tám
28

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 29-10-2023

Đặc biệt
595693
Giải nhất
50305
Giải nhì
72248
Giải ba
67034 . 89393
Giải tư
67255 . 33076 . 19322 . 14642 .
16977 . 17980 . 88978
Giải năm
1821
Giải sáu
1397 . 9398 . 7661
Giải bảy
329
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 23-10-2023

Đặc biệt
022287
Giải nhất
29318
Giải nhì
57162
Giải ba
93235 . 32609
Giải tư
67819 . 02365 . 29612 . 62561 .
01615 . 57646 . 11279
Giải năm
5625
Giải sáu
1099 . 8279 . 8568
Giải bảy
635
Giải tám
16

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 22-10-2023

Đặc biệt
299807
Giải nhất
46648
Giải nhì
93948
Giải ba
48626 . 68010
Giải tư
40388 . 03410 . 62358 . 70072 .
35940 . 02597 . 62410
Giải năm
5058
Giải sáu
9249 . 9228 . 4702
Giải bảy
899
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 16-10-2023

Đặc biệt
784945
Giải nhất
21416
Giải nhì
75591
Giải ba
73071 . 07150
Giải tư
09542 . 98688 . 74975 . 64900 .
78138 . 13693 . 99511
Giải năm
4626
Giải sáu
6544 . 5401 . 0690
Giải bảy
802
Giải tám
08

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 15-10-2023

Đặc biệt
887031
Giải nhất
29847
Giải nhì
96168
Giải ba
81874 . 04292
Giải tư
60773 . 79485 . 02295 . 58933 .
81599 . 28943 . 62557
Giải năm
8634
Giải sáu
7341 . 1581 . 5528
Giải bảy
344
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 09-10-2023

Đặc biệt
786981
Giải nhất
90121
Giải nhì
13387
Giải ba
35102 . 53224
Giải tư
68655 . 36001 . 85208 . 19015 .
61787 . 81248 . 13348
Giải năm
5742
Giải sáu
4730 . 6022 . 7992
Giải bảy
766
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 08-10-2023

Đặc biệt
199151
Giải nhất
03110
Giải nhì
75915
Giải ba
44077 . 65769
Giải tư
77673 . 36726 . 68621 . 76328 .
17540 . 35404 . 90194
Giải năm
3950
Giải sáu
3604 . 8668 . 6789
Giải bảy
416
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 02-10-2023

Đặc biệt
022083
Giải nhất
06129
Giải nhì
22524
Giải ba
40506 . 02392
Giải tư
19293 . 42927 . 08676 . 01046 .
77733 . 28070 . 36581
Giải năm
0111
Giải sáu
4206 . 6310 . 7491
Giải bảy
758
Giải tám
13

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 01-10-2023

Đặc biệt
331524
Giải nhất
74958
Giải nhì
45150
Giải ba
46251 . 04701
Giải tư
37739 . 74643 . 47629 . 30095 .
80778 . 71236 . 92250
Giải năm
9769
Giải sáu
1209 . 6257 . 1659
Giải bảy
493
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 25-09-2023

Đặc biệt
914754
Giải nhất
09839
Giải nhì
24173
Giải ba
01348 . 62573
Giải tư
78119 . 08887 . 98857 . 41800 .
57366 . 57236 . 67749
Giải năm
7998
Giải sáu
2356 . 5262 . 7382
Giải bảy
882
Giải tám
20

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 24-09-2023

Đặc biệt
364275
Giải nhất
33842
Giải nhì
96588
Giải ba
96866 . 49117
Giải tư
35308 . 47764 . 45325 . 82858 .
47400 . 45493 . 23585
Giải năm
5336
Giải sáu
8738 . 1412 . 2182
Giải bảy
093
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 18-09-2023

Đặc biệt
612558
Giải nhất
16671
Giải nhì
78620
Giải ba
70010 . 32955
Giải tư
35182 . 81818 . 29756 . 90542 .
04384 . 87407 . 09296
Giải năm
9685
Giải sáu
9871 . 6976 . 4985
Giải bảy
126
Giải tám
27

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 17-09-2023

Đặc biệt
025671
Giải nhất
50028
Giải nhì
67953
Giải ba
21534 . 54129
Giải tư
87592 . 20487 . 00465 . 39484 .
80577 . 11521 . 07393
Giải năm
5009
Giải sáu
5948 . 2647 . 3633
Giải bảy
336
Giải tám
04

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 11-09-2023

Đặc biệt
120125
Giải nhất
98481
Giải nhì
57621
Giải ba
89394 . 49291
Giải tư
26260 . 08813 . 41448 . 39629 .
50893 . 03330 . 05283
Giải năm
6025
Giải sáu
5620 . 7058 . 3596
Giải bảy
878
Giải tám
28

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 10-09-2023

Đặc biệt
321036
Giải nhất
77165
Giải nhì
29176
Giải ba
55604 . 41258
Giải tư
96567 . 82643 . 89829 . 04672 .
90054 . 52824 . 31304
Giải năm
7363
Giải sáu
0892 . 9428 . 7106
Giải bảy
787
Giải tám
78

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 04-09-2023

Đặc biệt
507273
Giải nhất
14739
Giải nhì
88379
Giải ba
20934 . 28427
Giải tư
36686 . 63304 . 53751 . 58876 .
54740 . 73690 . 51466
Giải năm
2714
Giải sáu
2979 . 3762 . 9707
Giải bảy
889
Giải tám
22

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 03-09-2023

Đặc biệt
555275
Giải nhất
96867
Giải nhì
51247
Giải ba
4311630046
Giải tư
98504018690140067568
424779498368725
Giải năm
0113
Giải sáu
336791919871
Giải bảy
280
Giải tám
38

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 28-08-2023

Đặc biệt
464825
Giải nhất
35241
Giải nhì
55770
Giải ba
0279224600
Giải tư
59006520934908319851
554251937509797
Giải năm
0865
Giải sáu
743326504160
Giải bảy
391
Giải tám
27

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 27-08-2023

Đặc biệt
842075
Giải nhất
67515
Giải nhì
53231
Giải ba
1798162813
Giải tư
27480488934787017418
826542513071464
Giải năm
8517
Giải sáu
465377864961
Giải bảy
557
Giải tám
53

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 21-08-2023

Đặc biệt
405124
Giải nhất
97256
Giải nhì
85071
Giải ba
3197258980
Giải tư
41204624024755992909
993751162428397
Giải năm
2217
Giải sáu
352472180418
Giải bảy
037
Giải tám
87

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 20-08-2023

Đặc biệt
996311
Giải nhất
05699
Giải nhì
43731
Giải ba
4246158606
Giải tư
07902570940049759832
750219332905031
Giải năm
1007
Giải sáu
558982074620
Giải bảy
376
Giải tám
83

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 14-08-2023

Đặc biệt
378382
Giải nhất
91314
Giải nhì
51181
Giải ba
8392213088
Giải tư
99645667369248057807
367307968473068
Giải năm
4936
Giải sáu
157266582655
Giải bảy
616
Giải tám
04

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 13-08-2023

Đặc biệt
301481
Giải nhất
11968
Giải nhì
42676
Giải ba
0022678783
Giải tư
52537641190176419111
859158863586590
Giải năm
3629
Giải sáu
010005566273
Giải bảy
876
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 07-08-2023

Đặc biệt
930074
Giải nhất
15503
Giải nhì
55542
Giải ba
7040047210
Giải tư
62812108473289844219
012443876805723
Giải năm
1462
Giải sáu
749807813045
Giải bảy
267
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 06-08-2023

Đặc biệt
659449
Giải nhất
69184
Giải nhì
53544
Giải ba
6474821723
Giải tư
69990418130616109574
418029403158467
Giải năm
9884
Giải sáu
550660652607
Giải bảy
424
Giải tám
84

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 31-07-2023

Đặc biệt
028771
Giải nhất
01760
Giải nhì
62615
Giải ba
9009807252
Giải tư
10578399672594337622
268361260739060
Giải năm
5669
Giải sáu
058424161778
Giải bảy
558
Giải tám
56

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 30-07-2023

Đặc biệt
250644
Giải nhất
93914
Giải nhì
45251
Giải ba
6159812029
Giải tư
91870565565329485969
433519156856859
Giải năm
9664
Giải sáu
333120650443
Giải bảy
540
Giải tám
64

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 24-07-2023

Đặc biệt
302438
Giải nhất
25269
Giải nhì
14580
Giải ba
1482900472
Giải tư
89545612109166801675
584300234710100
Giải năm
3664
Giải sáu
797419792289
Giải bảy
805
Giải tám
91

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 23-07-2023

Đặc biệt
160558
Giải nhất
17989
Giải nhì
43574
Giải ba
6328280807
Giải tư
84151596355814261284
045658264888222
Giải năm
9053
Giải sáu
475696405348
Giải bảy
696
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 17-07-2023

Đặc biệt
331187
Giải nhất
97740
Giải nhì
16117
Giải ba
4775190935
Giải tư
56252099454608166576
624841561297819
Giải năm
3203
Giải sáu
161364906709
Giải bảy
906
Giải tám
73

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 16-07-2023

Đặc biệt
355326
Giải nhất
35562
Giải nhì
95667
Giải ba
8083525413
Giải tư
25585011470135043400
411194560059100
Giải năm
2801
Giải sáu
581663878336
Giải bảy
183
Giải tám
04

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 10-07-2023

Đặc biệt
887644
Giải nhất
76800
Giải nhì
67894
Giải ba
8050830998
Giải tư
86718216197496025083
162404111027725
Giải năm
8068
Giải sáu
774284766525
Giải bảy
212
Giải tám
38

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 09-07-2023

Đặc biệt
574340
Giải nhất
77813
Giải nhì
04628
Giải ba
6580551246
Giải tư
10785988372194276672
909675371649940
Giải năm
0389
Giải sáu
213988617810
Giải bảy
727
Giải tám
38

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 03-07-2023

Đặc biệt
755710
Giải nhất
22000
Giải nhì
78563
Giải ba
2719345645
Giải tư
76711687318649058441
338345316703360
Giải năm
5303
Giải sáu
382706659126
Giải bảy
302
Giải tám
73

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 02-07-2023

Đặc biệt
553922
Giải nhất
88699
Giải nhì
70898
Giải ba
6838068604
Giải tư
29576466973724679973
712453061765801
Giải năm
4334
Giải sáu
627347042159
Giải bảy
858
Giải tám
63

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 26-06-2023

Đặc biệt
912305
Giải nhất
08974
Giải nhì
54621
Giải ba
1073243558
Giải tư
46420665078054534256
431061811022718
Giải năm
1714
Giải sáu
294740425715
Giải bảy
781
Giải tám
35

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 25-06-2023

Đặc biệt
675147
Giải nhất
44797
Giải nhì
92295
Giải ba
5500948820
Giải tư
65309562135747088656
922138033306796
Giải năm
0360
Giải sáu
289573268661
Giải bảy
813
Giải tám
70

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 19-06-2023

Đặc biệt
943559
Giải nhất
54575
Giải nhì
84699
Giải ba
8811537915
Giải tư
52005114639686392990
358971919690065
Giải năm
9453
Giải sáu
380216207276
Giải bảy
061
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 18-06-2023

Đặc biệt
689707
Giải nhất
34138
Giải nhì
49467
Giải ba
7289831129
Giải tư
63828670383889748169
581064457086254
Giải năm
8920
Giải sáu
728107446407
Giải bảy
376
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 12-06-2023

Đặc biệt
785514
Giải nhất
56429
Giải nhì
49404
Giải ba
1786467958
Giải tư
08034824967661311215
672775463252139
Giải năm
6055
Giải sáu
614763653107
Giải bảy
695
Giải tám
17

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 11-06-2023

Đặc biệt
083933
Giải nhất
25542
Giải nhì
32659
Giải ba
1910380917
Giải tư
75717705728424620528
426267697395571
Giải năm
8851
Giải sáu
775455691567
Giải bảy
629
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 05-06-2023

Đặc biệt
386370
Giải nhất
57629
Giải nhì
66542
Giải ba
2818254561
Giải tư
54539923514606903503
438399059349094
Giải năm
3690
Giải sáu
087469712954
Giải bảy
768
Giải tám
29

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 04-06-2023

Đặc biệt
438348
Giải nhất
20278
Giải nhì
75098
Giải ba
5637272288
Giải tư
26005093365678073538
875969100105196
Giải năm
7918
Giải sáu
092511325170
Giải bảy
396
Giải tám
10

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 29-05-2023

Đặc biệt
753212
Giải nhất
95785
Giải nhì
12210
Giải ba
5051303805
Giải tư
27336102482826781802
326201898852074
Giải năm
4652
Giải sáu
335509716686
Giải bảy
261
Giải tám
29

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 28-05-2023

Đặc biệt
795143
Giải nhất
69724
Giải nhì
35311
Giải ba
4165938883
Giải tư
85275123377724861093
071533654986572
Giải năm
9647
Giải sáu
357958367118
Giải bảy
895
Giải tám
34

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 22-05-2023

Đặc biệt
838784
Giải nhất
11207
Giải nhì
69822
Giải ba
3593036464
Giải tư
96929347417576625183
084526769344778
Giải năm
7770
Giải sáu
088927534106
Giải bảy
668
Giải tám
94

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 21-05-2023

Đặc biệt
052659
Giải nhất
41707
Giải nhì
63913
Giải ba
9066066219
Giải tư
50040285167050940142
655743154977864
Giải năm
0732
Giải sáu
888196783284
Giải bảy
329
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 15-05-2023

Đặc biệt
331454
Giải nhất
91838
Giải nhì
09348
Giải ba
3315574357
Giải tư
90415080452916760587
638449264067759
Giải năm
2331
Giải sáu
343785339998
Giải bảy
105
Giải tám
27

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 14-05-2023

Đặc biệt
783042
Giải nhất
27820
Giải nhì
14353
Giải ba
7931882896
Giải tư
16145176219249138391
289812386265318
Giải năm
2412
Giải sáu
095826219708
Giải bảy
175
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 08-05-2023

Đặc biệt
880883
Giải nhất
33711
Giải nhì
67839
Giải ba
0575434103
Giải tư
74762126839592262772
521597939291830
Giải năm
1006
Giải sáu
079111763941
Giải bảy
754
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 07-05-2023

Đặc biệt
908812
Giải nhất
36263
Giải nhì
83212
Giải ba
0154214279
Giải tư
85825546396373120236
607195296038227
Giải năm
7274
Giải sáu
568803658576
Giải bảy
664
Giải tám
27

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 01-05-2023

Đặc biệt
241733
Giải nhất
93683
Giải nhì
24550
Giải ba
1494234375
Giải tư
41744615342805502726
373944837323924
Giải năm
6456
Giải sáu
284058232094
Giải bảy
398
Giải tám
87

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 30-04-2023

Đặc biệt
173600
Giải nhất
92083
Giải nhì
73216
Giải ba
3986213596
Giải tư
79197046062195631727
977281588583766
Giải năm
9234
Giải sáu
766907240813
Giải bảy
897
Giải tám
94

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 24-04-2023

Đặc biệt
871617
Giải nhất
80186
Giải nhì
78169
Giải ba
9792786130
Giải tư
99970679371056508701
064236358627452
Giải năm
2641
Giải sáu
499011365490
Giải bảy
736
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 23-04-2023

Đặc biệt
576692
Giải nhất
19122
Giải nhì
87067
Giải ba
7659934944
Giải tư
67108683622683462948
634038399779241
Giải năm
1346
Giải sáu
621653456705
Giải bảy
384
Giải tám
64

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 17-04-2023

Đặc biệt
897580
Giải nhất
94515
Giải nhì
43851
Giải ba
0554675158
Giải tư
16835466975493053234
937373940110098
Giải năm
8254
Giải sáu
054524346084
Giải bảy
820
Giải tám
74

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 16-04-2023

Đặc biệt
916634
Giải nhất
89952
Giải nhì
35983
Giải ba
2443928627
Giải tư
61167228606239043761
661844453059072
Giải năm
6100
Giải sáu
995986556372
Giải bảy
173
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 10-04-2023

Đặc biệt
659511
Giải nhất
12385
Giải nhì
84922
Giải ba
6466306778
Giải tư
95925344323760689750
793886221692911
Giải năm
7541
Giải sáu
977553269496
Giải bảy
807
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 09-04-2023

Đặc biệt
380542
Giải nhất
86292
Giải nhì
50109
Giải ba
3400989791
Giải tư
32688426860299863689
172426765636270
Giải năm
5169
Giải sáu
046968710353
Giải bảy
980
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 03-04-2023

Đặc biệt
887312
Giải nhất
73576
Giải nhì
00813
Giải ba
0162503503
Giải tư
98628127853222327196
442336551279154
Giải năm
1615
Giải sáu
482976537767
Giải bảy
826
Giải tám
85

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 02-04-2023

Đặc biệt
961419
Giải nhất
22278
Giải nhì
94571
Giải ba
6830359166
Giải tư
58506592209613033949
899740246648246
Giải năm
5217
Giải sáu
025269368445
Giải bảy
835
Giải tám
46

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 27-03-2023

Đặc biệt
446147
Giải nhất
08647
Giải nhì
58359
Giải ba
3641881465
Giải tư
15020988760570254453
104790827407584
Giải năm
5073
Giải sáu
656538523516
Giải bảy
945
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 26-03-2023

Đặc biệt
168153
Giải nhất
16592
Giải nhì
24667
Giải ba
3435013844
Giải tư
00908199035684857832
168483611320888
Giải năm
6391
Giải sáu
729883651493
Giải bảy
467
Giải tám
97

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 20-03-2023

Đặc biệt
686797
Giải nhất
72324
Giải nhì
83191
Giải ba
3335521271
Giải tư
75302596036119833151
082484026304076
Giải năm
7212
Giải sáu
857239574483
Giải bảy
456
Giải tám
27

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 19-03-2023

Đặc biệt
349293
Giải nhất
13533
Giải nhì
82928
Giải ba
3120042835
Giải tư
46102879924162610536
639999631392121
Giải năm
4438
Giải sáu
390341838978
Giải bảy
412
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 13-03-2023

Đặc biệt
362245
Giải nhất
05740
Giải nhì
41830
Giải ba
5217958084
Giải tư
52522947949032826422
611880588841186
Giải năm
8080
Giải sáu
410597612172
Giải bảy
301
Giải tám
34

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 12-03-2023

Đặc biệt
988631
Giải nhất
88713
Giải nhì
22481
Giải ba
5096424274
Giải tư
88848862593205760278
555393029415903
Giải năm
4766
Giải sáu
429702137751
Giải bảy
460
Giải tám
70

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 06-03-2023

Đặc biệt
191362
Giải nhất
18067
Giải nhì
30796
Giải ba
3459729085
Giải tư
30294844344581650196
421417859026586
Giải năm
3319
Giải sáu
278590558645
Giải bảy
817
Giải tám
73

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 05-03-2023

Đặc biệt
970562
Giải nhất
06167
Giải nhì
15593
Giải ba
4770403915
Giải tư
62543511045378451485
194281048124497
Giải năm
1204
Giải sáu
171253839492
Giải bảy
490
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 27-02-2023

Đặc biệt
982419
Giải nhất
29560
Giải nhì
89027
Giải ba
6996658786
Giải tư
84958402801419571205
805253396568091
Giải năm
0121
Giải sáu
841029182753
Giải bảy
896
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 26-02-2023

Đặc biệt
051810
Giải nhất
73327
Giải nhì
48592
Giải ba
5800797169
Giải tư
89997154806532653626
670842117188307
Giải năm
2980
Giải sáu
274319278734
Giải bảy
306
Giải tám
80

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 20-02-2023

Đặc biệt
815920
Giải nhất
21273
Giải nhì
29690
Giải ba
0973478634
Giải tư
82801828206673965881
459745207214378
Giải năm
3985
Giải sáu
520905467671
Giải bảy
661
Giải tám
58

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 19-02-2023

Đặc biệt
979078
Giải nhất
37929
Giải nhì
24438
Giải ba
2862044665
Giải tư
13761598433702562818
624020777123062
Giải năm
9094
Giải sáu
924714606844
Giải bảy
281
Giải tám
46

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 13-02-2023

Đặc biệt
349306
Giải nhất
28590
Giải nhì
02008
Giải ba
6488266442
Giải tư
18993676657159548723
438024124908645
Giải năm
0775
Giải sáu
148489253515
Giải bảy
964
Giải tám
70

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 12-02-2023

Đặc biệt
296078
Giải nhất
65184
Giải nhì
58591
Giải ba
8610005458
Giải tư
94878620343999616754
893210549693740
Giải năm
5214
Giải sáu
910135622508
Giải bảy
261
Giải tám
05

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 06-02-2023

Đặc biệt
883941
Giải nhất
72612
Giải nhì
37304
Giải ba
7743573727
Giải tư
32815610785986415428
260592976347397
Giải năm
1722
Giải sáu
253770074987
Giải bảy
291
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 05-02-2023

Đặc biệt
093109
Giải nhất
74332
Giải nhì
97912
Giải ba
0999174008
Giải tư
83577757271087926677
929457127661665
Giải năm
7860
Giải sáu
929745638084
Giải bảy
800
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 30-01-2023

Đặc biệt
992633
Giải nhất
00082
Giải nhì
16016
Giải ba
6894924763
Giải tư
55926366150166786295
337237087654348
Giải năm
1419
Giải sáu
965815531672
Giải bảy
156
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 29-01-2023

Đặc biệt
496565
Giải nhất
12356
Giải nhì
44488
Giải ba
7077351155
Giải tư
56025721774593716848
956513577549859
Giải năm
7628
Giải sáu
335388033437
Giải bảy
961
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 23-01-2023

Đặc biệt
013817
Giải nhất
55818
Giải nhì
02501
Giải ba
5246150436
Giải tư
45441328699299860174
420052436643744
Giải năm
5712
Giải sáu
749192551382
Giải bảy
618
Giải tám
19

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 22-01-2023

Đặc biệt
517931
Giải nhất
83596
Giải nhì
75926
Giải ba
7194103062
Giải tư
57612218585163817750
060400549835423
Giải năm
8150
Giải sáu
252789733676
Giải bảy
220
Giải tám
83

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 16-01-2023

Đặc biệt
855453
Giải nhất
58304
Giải nhì
47849
Giải ba
7104330552
Giải tư
95685195394646257523
190979496343265
Giải năm
5565
Giải sáu
768247671867
Giải bảy
398
Giải tám
74

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 15-01-2023

Đặc biệt
455321
Giải nhất
50877
Giải nhì
20984
Giải ba
7841300001
Giải tư
11645329558558418583
554885010656512
Giải năm
2630
Giải sáu
702614197394
Giải bảy
787
Giải tám
82

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 09-01-2023

Đặc biệt
734886
Giải nhất
89748
Giải nhì
53620
Giải ba
4995736465
Giải tư
84974377294594456625
059055191577005
Giải năm
5415
Giải sáu
736472591287
Giải bảy
425
Giải tám
10

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 08-01-2023

Đặc biệt
789938
Giải nhất
00883
Giải nhì
09284
Giải ba
4105002489
Giải tư
55017744884359538156
123156175552059
Giải năm
2606
Giải sáu
781970039686
Giải bảy
770
Giải tám
97

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 02-01-2023

Đặc biệt
474835
Giải nhất
08027
Giải nhì
11546
Giải ba
2389223899
Giải tư
09488187519816514248
076421313743896
Giải năm
5086
Giải sáu
381659882206
Giải bảy
350
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 01-01-2023

Đặc biệt
623976
Giải nhất
54765
Giải nhì
29024
Giải ba
5030649813
Giải tư
35805716074512673448
492841469756201
Giải năm
5133
Giải sáu
155085151505
Giải bảy
568
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 26-12-2022

Đặc biệt
180006
Giải nhất
37531
Giải nhì
79351
Giải ba
5723162559
Giải tư
83837019529743089744
344465000297601
Giải năm
7407
Giải sáu
732700430056
Giải bảy
963
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 25-12-2022

Đặc biệt
174798
Giải nhất
52683
Giải nhì
32670
Giải ba
9231131581
Giải tư
34720840790583270601
450476389686750
Giải năm
5626
Giải sáu
675831267299
Giải bảy
689
Giải tám
91

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 19-12-2022

Đặc biệt
169092
Giải nhất
31898
Giải nhì
10919
Giải ba
5520310834
Giải tư
35072442598322876132
968567314891466
Giải năm
7611
Giải sáu
789988997447
Giải bảy
404
Giải tám
70

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 18-12-2022

Đặc biệt
842374
Giải nhất
13854
Giải nhì
20512
Giải ba
1453075373
Giải tư
79054737653226786604
720626917871622
Giải năm
1753
Giải sáu
889452480442
Giải bảy
661
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 12-12-2022

Đặc biệt
073768
Giải nhất
05699
Giải nhì
44180
Giải ba
6569793432
Giải tư
35325431587067891659
312410223535318
Giải năm
7185
Giải sáu
232851131736
Giải bảy
921
Giải tám
56

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 11-12-2022

Đặc biệt
053243
Giải nhất
24395
Giải nhì
25248
Giải ba
7093556714
Giải tư
21498347867780406776
652473614115005
Giải năm
1561
Giải sáu
910142057051
Giải bảy
967
Giải tám
17

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 05-12-2022

Đặc biệt
338743
Giải nhất
10643
Giải nhì
70371
Giải ba
1197186226
Giải tư
60396787494752646657
361154069606647
Giải năm
0102
Giải sáu
970674532776
Giải bảy
152
Giải tám
08

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 04-12-2022

Đặc biệt
641029
Giải nhất
64166
Giải nhì
05820
Giải ba
6519994623
Giải tư
46475051863003846732
690883698165639
Giải năm
9994
Giải sáu
626609489947
Giải bảy
043
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 28-11-2022

Đặc biệt
771033
Giải nhất
61376
Giải nhì
55154
Giải ba
7303032643
Giải tư
03211020462197445184
300219914249061
Giải năm
3763
Giải sáu
082850475677
Giải bảy
684
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 27-11-2022

Đặc biệt
807460
Giải nhất
68987
Giải nhì
54256
Giải ba
2658380386
Giải tư
30998297799693680272
432121589402426
Giải năm
3968
Giải sáu
810188870566
Giải bảy
719
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 21-11-2022

Đặc biệt
079141
Giải nhất
75694
Giải nhì
24105
Giải ba
9282003400
Giải tư
17520631592264711585
328854906493840
Giải năm
0358
Giải sáu
983850903011
Giải bảy
136
Giải tám
53

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 20-11-2022

Đặc biệt
103652
Giải nhất
36659
Giải nhì
38130
Giải ba
0272548880
Giải tư
80839446905425901289
695185996980897
Giải năm
1705
Giải sáu
827661858058
Giải bảy
815
Giải tám
80

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 14-11-2022

Đặc biệt
071817
Giải nhất
50207
Giải nhì
74618
Giải ba
5165288895
Giải tư
19207381046012030306
483713466749183
Giải năm
8180
Giải sáu
044856297569
Giải bảy
801
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 13-11-2022

Đặc biệt
207612
Giải nhất
92447
Giải nhì
26186
Giải ba
6189042179
Giải tư
84119956573047423362
898231767329353
Giải năm
6958
Giải sáu
972326819390
Giải bảy
821
Giải tám
51

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 07-11-2022

Đặc biệt
307809
Giải nhất
03101
Giải nhì
27972
Giải ba
9464037834
Giải tư
18021646260126065255
424999376243655
Giải năm
0041
Giải sáu
315162979672
Giải bảy
135
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 06-11-2022

Đặc biệt
074926
Giải nhất
71133
Giải nhì
70148
Giải ba
8165559018
Giải tư
36988958591559895995
404182623302108
Giải năm
4044
Giải sáu
235871335230
Giải bảy
987
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 31-10-2022

Đặc biệt
268682
Giải nhất
20960
Giải nhì
52636
Giải ba
5638528852
Giải tư
16741672390615558683
342459074761217
Giải năm
7360
Giải sáu
245333130410
Giải bảy
808
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 30-10-2022

Đặc biệt
091545
Giải nhất
74788
Giải nhì
58911
Giải ba
3114267440
Giải tư
39849996228901050130
866955068847643
Giải năm
4161
Giải sáu
485578289712
Giải bảy
381
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 24-10-2022

Đặc biệt
358287
Giải nhất
81930
Giải nhì
62470
Giải ba
9176757510
Giải tư
87806100000758611167
652922226712633
Giải năm
8756
Giải sáu
807116023441
Giải bảy
378
Giải tám
80

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 23-10-2022

Đặc biệt
789185
Giải nhất
11716
Giải nhì
00488
Giải ba
2005526306
Giải tư
07476786824705392869
268189488085384
Giải năm
0379
Giải sáu
255345902669
Giải bảy
301
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 17-10-2022

Đặc biệt
936589
Giải nhất
94712
Giải nhì
40397
Giải ba
9729424442
Giải tư
68578611906256893376
961509660724315
Giải năm
4014
Giải sáu
866581173741
Giải bảy
672
Giải tám
50

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 16-10-2022

Đặc biệt
836904
Giải nhất
37297
Giải nhì
07789
Giải ba
3709348416
Giải tư
03838464037004115461
353430476617371
Giải năm
5216
Giải sáu
947974487907
Giải bảy
897
Giải tám
63

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 10-10-2022

Đặc biệt
327032
Giải nhất
13440
Giải nhì
59119
Giải ba
6150209681
Giải tư
88152669159327693280
684814067598314
Giải năm
4877
Giải sáu
257539021546
Giải bảy
903
Giải tám
58

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 09-10-2022

Đặc biệt
537498
Giải nhất
51896
Giải nhì
71249
Giải ba
5979883136
Giải tư
79500937714279951448
101315917564993
Giải năm
8892
Giải sáu
858623838979
Giải bảy
976
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 03-10-2022

Đặc biệt
990337
Giải nhất
09709
Giải nhì
58133
Giải ba
6739703385
Giải tư
37250739946703111929
070012583988427
Giải năm
5194
Giải sáu
791829882261
Giải bảy
290
Giải tám
51

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 02-10-2022

Đặc biệt
887035
Giải nhất
59179
Giải nhì
62696
Giải ba
8225923129
Giải tư
36071236747401990561
107782852136594
Giải năm
3750
Giải sáu
293591627620
Giải bảy
152
Giải tám
24

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 26-09-2022

Đặc biệt
918341
Giải nhất
97990
Giải nhì
34380
Giải ba
4050549070
Giải tư
13659886634816541565
095885510667057
Giải năm
3794
Giải sáu
896137645298
Giải bảy
681
Giải tám
33

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 25-09-2022

Đặc biệt
404121
Giải nhất
34744
Giải nhì
48785
Giải ba
9742559408
Giải tư
93041435115443659226
128320725371494
Giải năm
3425
Giải sáu
685601058193
Giải bảy
207
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 19-09-2022

Đặc biệt
016494
Giải nhất
15174
Giải nhì
88803
Giải ba
0405728595
Giải tư
40693917039917682857
399588121117878
Giải năm
6016
Giải sáu
136939339666
Giải bảy
980
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 18-09-2022

Đặc biệt
414556
Giải nhất
46612
Giải nhì
55533
Giải ba
9424795087
Giải tư
96285961380654059646
444691915240764
Giải năm
9118
Giải sáu
990767776414
Giải bảy
340
Giải tám
58

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 12-09-2022

Đặc biệt
572829
Giải nhất
90115
Giải nhì
11168
Giải ba
3530431805
Giải tư
41522436689101186172
631813341083778
Giải năm
7592
Giải sáu
458176537611
Giải bảy
566
Giải tám
04

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 11-09-2022

Đặc biệt
115755
Giải nhất
43802
Giải nhì
75436
Giải ba
4517829830
Giải tư
67451108928261188275
230285448914624
Giải năm
7709
Giải sáu
373065351348
Giải bảy
150
Giải tám
04

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 05-09-2022

Đặc biệt
092558
Giải nhất
18847
Giải nhì
34158
Giải ba
1028959252
Giải tư
28353119703530556296
317290681863509
Giải năm
9248
Giải sáu
829122304258
Giải bảy
580
Giải tám
05

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 04-09-2022

Đặc biệt
140915
Giải nhất
35437
Giải nhì
20681
Giải ba
1641355754
Giải tư
35016502023395929091
682736264369880
Giải năm
1867
Giải sáu
389937892434
Giải bảy
635
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 29-08-2022

Đặc biệt
223086
Giải nhất
52011
Giải nhì
22237
Giải ba
7755165314
Giải tư
76967270992162881504
613998223388347
Giải năm
0540
Giải sáu
493141385223
Giải bảy
053
Giải tám
97

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 28-08-2022

Đặc biệt
403252
Giải nhất
74666
Giải nhì
88966
Giải ba
3330766864
Giải tư
97141815956686088693
559743066159005
Giải năm
8592
Giải sáu
638091692204
Giải bảy
145
Giải tám
28

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 22-08-2022

Đặc biệt
404404
Giải nhất
31831
Giải nhì
20089
Giải ba
6483887810
Giải tư
43299350044588274340
540970441500654
Giải năm
8167
Giải sáu
805586708473
Giải bảy
949
Giải tám
86

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 21-08-2022

Đặc biệt
320946
Giải nhất
40260
Giải nhì
56830
Giải ba
7423976013
Giải tư
02335331643365558182
456960734303877
Giải năm
7612
Giải sáu
653286139597
Giải bảy
521
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 15-08-2022

Đặc biệt
185346
Giải nhất
43396
Giải nhì
26002
Giải ba
1761880186
Giải tư
60842204663096857609
100659218513047
Giải năm
7041
Giải sáu
483530559566
Giải bảy
134
Giải tám
01

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 14-08-2022

Đặc biệt
306493
Giải nhất
80049
Giải nhì
68477
Giải ba
8364375506
Giải tư
42842900198901585137
301387559411632
Giải năm
9997
Giải sáu
448554930973
Giải bảy
305
Giải tám
72

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 08-08-2022

Đặc biệt
552158
Giải nhất
74551
Giải nhì
98266
Giải ba
0205290791
Giải tư
40537235784873805446
437176154412417
Giải năm
6453
Giải sáu
783046867561
Giải bảy
499
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 07-08-2022

Đặc biệt
269088
Giải nhất
10021
Giải nhì
16554
Giải ba
3102231745
Giải tư
20447883812290937503
076408505520862
Giải năm
0811
Giải sáu
673213858633
Giải bảy
367
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 01-08-2022

Đặc biệt
985387
Giải nhất
61520
Giải nhì
67713
Giải ba
6269497497
Giải tư
67664155297880748619
944558446278139
Giải năm
8095
Giải sáu
233054514957
Giải bảy
149
Giải tám
51

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 31-07-2022

Đặc biệt
149303
Giải nhất
37069
Giải nhì
99557
Giải ba
9522537099
Giải tư
64117693070126404210
720014864616279
Giải năm
8108
Giải sáu
234112962039
Giải bảy
111
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 25-07-2022

Đặc biệt
766696
Giải nhất
37221
Giải nhì
94551
Giải ba
5190598256
Giải tư
34420855007863154617
541251658034930
Giải năm
3577
Giải sáu
136434517982
Giải bảy
154
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 24-07-2022

Đặc biệt
070135
Giải nhất
65480
Giải nhì
12686
Giải ba
7265192713
Giải tư
14488159920133537454
836547610033558
Giải năm
9295
Giải sáu
831157897697
Giải bảy
965
Giải tám
29

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 18-07-2022

Đặc biệt
970648
Giải nhất
40630
Giải nhì
64347
Giải ba
9409950008
Giải tư
12286963995422787887
469772988429494
Giải năm
4478
Giải sáu
294599937824
Giải bảy
021
Giải tám
03

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 17-07-2022

Đặc biệt
135708
Giải nhất
00133
Giải nhì
71013
Giải ba
9585547379
Giải tư
80889174681809008636
670810061984065
Giải năm
9863
Giải sáu
797227858328
Giải bảy
790
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 11-07-2022

Đặc biệt
546784
Giải nhất
85257
Giải nhì
87642
Giải ba
7503941700
Giải tư
24154460789019064342
931130530898464
Giải năm
2160
Giải sáu
992299019220
Giải bảy
874
Giải tám
15

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 10-07-2022

Đặc biệt
711311
Giải nhất
01257
Giải nhì
07855
Giải ba
1391500331
Giải tư
92214844153247365481
448055843146622
Giải năm
2829
Giải sáu
364912670667
Giải bảy
768
Giải tám
36

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 04-07-2022

Đặc biệt
406203
Giải nhất
35176
Giải nhì
65119
Giải ba
6494400289
Giải tư
46522395479359043639
907577019570796
Giải năm
9272
Giải sáu
734370471447
Giải bảy
141
Giải tám
86

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 03-07-2022

Đặc biệt
333733
Giải nhất
63413
Giải nhì
15310
Giải ba
8167549519
Giải tư
02903572353452464575
562877666679834
Giải năm
0666
Giải sáu
755007337916
Giải bảy
861
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 27-06-2022

Đặc biệt
956041
Giải nhất
73771
Giải nhì
51950
Giải ba
2855452031
Giải tư
79051692085949123952
963089770523661
Giải năm
0382
Giải sáu
667612222309
Giải bảy
876
Giải tám
80

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 26-06-2022

Đặc biệt
706847
Giải nhất
16117
Giải nhì
28200
Giải ba
3606566542
Giải tư
02852485578846810388
156117552311544
Giải năm
5486
Giải sáu
246535216649
Giải bảy
217
Giải tám
15

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 20-06-2022

Đặc biệt
523451
Giải nhất
15131
Giải nhì
16914
Giải ba
5230829545
Giải tư
93637947516383865029
940698760040694
Giải năm
1183
Giải sáu
064982286970
Giải bảy
952
Giải tám
80

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 19-06-2022

Đặc biệt
754412
Giải nhất
34321
Giải nhì
29209
Giải ba
9223162908
Giải tư
32938958497613887415
399986473489935
Giải năm
7779
Giải sáu
094836681326
Giải bảy
264
Giải tám
89

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 13-06-2022

Đặc biệt
918703
Giải nhất
13048
Giải nhì
74848
Giải ba
9451484593
Giải tư
88111742232938526001
295766147899285
Giải năm
1978
Giải sáu
503459614324
Giải bảy
093
Giải tám
11

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 12-06-2022

Đặc biệt
125399
Giải nhất
86447
Giải nhì
19714
Giải ba
0802690022
Giải tư
67585082899063720085
123677487628342
Giải năm
4619
Giải sáu
338378701715
Giải bảy
826
Giải tám
03

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 06-06-2022

Đặc biệt
558222
Giải nhất
81629
Giải nhì
21335
Giải ba
9488104463
Giải tư
66971034915115379329
203409667103428
Giải năm
8312
Giải sáu
207552829198
Giải bảy
855
Giải tám
35

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 05-06-2022

Đặc biệt
048544
Giải nhất
90531
Giải nhì
57604
Giải ba
2501695884
Giải tư
11044245398972297935
076264696531779
Giải năm
9685
Giải sáu
298981262686
Giải bảy
684
Giải tám
85

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 30-05-2022

Đặc biệt
091793
Giải nhất
50579
Giải nhì
97724
Giải ba
6864245191
Giải tư
80424123095599337800
537647284997423
Giải năm
7259
Giải sáu
759322103878
Giải bảy
825
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 29-05-2022

Đặc biệt
182890
Giải nhất
99473
Giải nhì
81717
Giải ba
5408284810
Giải tư
88725670494202595245
682902525372137
Giải năm
3723
Giải sáu
987199791425
Giải bảy
224
Giải tám
36

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 23-05-2022

Đặc biệt
680384
Giải nhất
08498
Giải nhì
66730
Giải ba
7571386422
Giải tư
28811137618233827176
303496729845379
Giải năm
6219
Giải sáu
228431737434
Giải bảy
506
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 22-05-2022

Đặc biệt
795045
Giải nhất
13712
Giải nhì
82008
Giải ba
6771777605
Giải tư
91200798795283100343
300113337357780
Giải năm
1085
Giải sáu
872453181708
Giải bảy
927
Giải tám
95

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 16-05-2022

Đặc biệt
411316
Giải nhất
15548
Giải nhì
47396
Giải ba
7219858039
Giải tư
73589465316856393550
247961269330057
Giải năm
2710
Giải sáu
573580634126
Giải bảy
497
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 15-05-2022

Đặc biệt
107868
Giải nhất
03414
Giải nhì
74543
Giải ba
8233344291
Giải tư
90541958730685700121
651385576235374
Giải năm
4684
Giải sáu
455560028249
Giải bảy
141
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 09-05-2022

Đặc biệt
072572
Giải nhất
06072
Giải nhì
29439
Giải ba
8851647032
Giải tư
51532776148997888994
982423083018680
Giải năm
8572
Giải sáu
871438015611
Giải bảy
623
Giải tám
89

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 08-05-2022

Đặc biệt
087150
Giải nhất
48377
Giải nhì
83270
Giải ba
7825315680
Giải tư
76322155525238096032
164425562581901
Giải năm
9628
Giải sáu
105863070860
Giải bảy
912
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 02-05-2022

Đặc biệt
884963
Giải nhất
83013
Giải nhì
12412
Giải ba
2681435844
Giải tư
85141387961354047572
023611051906067
Giải năm
6621
Giải sáu
035258352494
Giải bảy
963
Giải tám
82

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 01-05-2022

Đặc biệt
366714
Giải nhất
06820
Giải nhì
81334
Giải ba
5162394244
Giải tư
71620800397978690075
787430687941194
Giải năm
4836
Giải sáu
753514030583
Giải bảy
800
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 25-04-2022

Đặc biệt
606627
Giải nhất
03543
Giải nhì
45633
Giải ba
8097523974
Giải tư
05598112763092052017
862870480031679
Giải năm
2829
Giải sáu
020643931051
Giải bảy
420
Giải tám
34

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 24-04-2022

Đặc biệt
634515
Giải nhất
63099
Giải nhì
67845
Giải ba
0249310372
Giải tư
27529426841969684079
331736487256966
Giải năm
9574
Giải sáu
222490713003
Giải bảy
795
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 18-04-2022

Đặc biệt
997274
Giải nhất
54071
Giải nhì
09490
Giải ba
4353392893
Giải tư
92991777899701222631
702983359975589
Giải năm
2922
Giải sáu
548212577044
Giải bảy
405
Giải tám
17

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 17-04-2022

Đặc biệt
884809
Giải nhất
61529
Giải nhì
96190
Giải ba
0468997884
Giải tư
81018027245108537633
250315858342026
Giải năm
9180
Giải sáu
043618560558
Giải bảy
089
Giải tám
50

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 11-04-2022

Đặc biệt
634690
Giải nhất
17125
Giải nhì
68320
Giải ba
2032002023
Giải tư
30014651198236898621
078242570490670
Giải năm
4915
Giải sáu
306967904054
Giải bảy
554
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 10-04-2022

Đặc biệt
981399
Giải nhất
39555
Giải nhì
05642
Giải ba
6745336875
Giải tư
27820908884013602064
022341976212150
Giải năm
4657
Giải sáu
334865307242
Giải bảy
546
Giải tám
44

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 04-04-2022

Đặc biệt
340374
Giải nhất
65732
Giải nhì
25125
Giải ba
2580800622
Giải tư
59164672174113010614
568909886324270
Giải năm
0988
Giải sáu
947206322663
Giải bảy
150
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 03-04-2022

Đặc biệt
223697
Giải nhất
23028
Giải nhì
27513
Giải ba
5282841980
Giải tư
21166501715991834911
653349463137706
Giải năm
6325
Giải sáu
797750732517
Giải bảy
153
Giải tám
96

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 28-03-2022

Đặc biệt
385136
Giải nhất
31693
Giải nhì
51707
Giải ba
9296056417
Giải tư
95175569984250690427
917998445336960
Giải năm
9177
Giải sáu
289121646590
Giải bảy
327
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 20-03-2022

Đặc biệt
564536
Giải nhất
50115
Giải nhì
10967
Giải ba
4194166099
Giải tư
37522358685063877296
136399301145616
Giải năm
1273
Giải sáu
410269801352
Giải bảy
470
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 14-03-2022

Đặc biệt
198645
Giải nhất
72397
Giải nhì
23522
Giải ba
0597117209
Giải tư
70330132622534203506
455958559156233
Giải năm
7180
Giải sáu
922361289741
Giải bảy
746
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 13-03-2022

Đặc biệt
217660
Giải nhất
05905
Giải nhì
90694
Giải ba
3272706405
Giải tư
72444387372568227747
252405199018555
Giải năm
0011
Giải sáu
268639705616
Giải bảy
299
Giải tám
95

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 07-03-2022

Đặc biệt
291523
Giải nhất
29550
Giải nhì
47961
Giải ba
1615487640
Giải tư
85908286416955075406
510499117267811
Giải năm
5488
Giải sáu
733764298021
Giải bảy
962
Giải tám
71

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 06-03-2022

Đặc biệt
311444
Giải nhất
21420
Giải nhì
32591
Giải ba
8237352518
Giải tư
78677715938642685963
317284009483959
Giải năm
1731
Giải sáu
229579824332
Giải bảy
944
Giải tám
24

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 28-02-2022

Đặc biệt
224640
Giải nhất
62740
Giải nhì
94806
Giải ba
1426753356
Giải tư
02130694399548789440
074319229407338
Giải năm
9950
Giải sáu
063968786076
Giải bảy
933
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 27-02-2022

Đặc biệt
250498
Giải nhất
61507
Giải nhì
19252
Giải ba
0803702050
Giải tư
27278142426406265092
818528052638342
Giải năm
4582
Giải sáu
721846298862
Giải bảy
980
Giải tám
76

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 21-02-2022

Đặc biệt
205592
Giải nhất
23031
Giải nhì
27516
Giải ba
0947420728
Giải tư
32721822128855134542
055775900022054
Giải năm
0877
Giải sáu
911501309431
Giải bảy
252
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 20-02-2022

Đặc biệt
938531
Giải nhất
53069
Giải nhì
92106
Giải ba
4785797631
Giải tư
16493302666696578609
785321954704218
Giải năm
2895
Giải sáu
093915403365
Giải bảy
323
Giải tám
28

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 14-02-2022

Đặc biệt
586431
Giải nhất
23388
Giải nhì
44020
Giải ba
0002567899
Giải tư
56936057125148171195
951886744415897
Giải năm
2283
Giải sáu
475514665135
Giải bảy
713
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 13-02-2022

Đặc biệt
025183
Giải nhất
26386
Giải nhì
12234
Giải ba
1963937710
Giải tư
37687621538403496661
556704074293410
Giải năm
1210
Giải sáu
722891002052
Giải bảy
875
Giải tám
37

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 07-02-2022

Đặc biệt
180428
Giải nhất
42844
Giải nhì
27548
Giải ba
9349326842
Giải tư
94257931769216992051
883057370048280
Giải năm
6031
Giải sáu
791055045155
Giải bảy
063
Giải tám
90

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 06-02-2022

Đặc biệt
770990
Giải nhất
75005
Giải nhì
09345
Giải ba
9332626164
Giải tư
85186671228768809442
887431999096753
Giải năm
8589
Giải sáu
827638255383
Giải bảy
500
Giải tám
77

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 31-01-2022

Đặc biệt
690844
Giải nhất
35093
Giải nhì
24767
Giải ba
9066528629
Giải tư
67914538543929044493
411277933765600
Giải năm
5613
Giải sáu
708673354361
Giải bảy
358
Giải tám
05

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 30-01-2022

Đặc biệt
730241
Giải nhất
10650
Giải nhì
04441
Giải ba
6522350943
Giải tư
43485597776574440311
123713620268225
Giải năm
7727
Giải sáu
334780892039
Giải bảy
676
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 24-01-2022

Đặc biệt
087742
Giải nhất
70171
Giải nhì
41195
Giải ba
0029250422
Giải tư
21181293984476707846
949274536185809
Giải năm
7610
Giải sáu
848247427369
Giải bảy
298
Giải tám
41

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 23-01-2022

Đặc biệt
498782
Giải nhất
30674
Giải nhì
73352
Giải ba
6129669087
Giải tư
27957406700823128247
452336525062293
Giải năm
2556
Giải sáu
285922716403
Giải bảy
208
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 17-01-2022

Đặc biệt
146131
Giải nhất
83843
Giải nhì
74923
Giải ba
7010682863
Giải tư
66461161885580533534
392961019219326
Giải năm
5849
Giải sáu
178987410978
Giải bảy
843
Giải tám
80

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 16-01-2022

Đặc biệt
464117
Giải nhất
62453
Giải nhì
76727
Giải ba
1298087871
Giải tư
88097583839002097870
964104991089824
Giải năm
6331
Giải sáu
468287404769
Giải bảy
265
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 10-01-2022

Đặc biệt
609738
Giải nhất
90341
Giải nhì
24456
Giải ba
6020187752
Giải tư
81884197123228527374
733129122503854
Giải năm
7368
Giải sáu
241068922495
Giải bảy
322
Giải tám
72

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 09-01-2022

Đặc biệt
444846
Giải nhất
62060
Giải nhì
08736
Giải ba
3879088063
Giải tư
23852286154820859925
396150518204540
Giải năm
9209
Giải sáu
007525294872
Giải bảy
216
Giải tám
43

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 03-01-2022

Đặc biệt
490897
Giải nhất
57205
Giải nhì
73435
Giải ba
6926713611
Giải tư
36892008593982273759
522830934519046
Giải năm
2702
Giải sáu
972286865058
Giải bảy
160
Giải tám
84

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 27-12-2021

Đặc biệt
851469
Giải nhất
96925
Giải nhì
29937
Giải ba
5370846194
Giải tư
15090243653024682256
452171277254378
Giải năm
2284
Giải sáu
451394951193
Giải bảy
977
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 20-12-2021

Đặc biệt
409145
Giải nhất
01480
Giải nhì
75417
Giải ba
4233628693
Giải tư
61685848556465934087
894454673661578
Giải năm
0818
Giải sáu
384279381047
Giải bảy
407
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 13-12-2021

Đặc biệt
057188
Giải nhất
10688
Giải nhì
93500
Giải ba
8086894245
Giải tư
93938430284625316056
293083837522985
Giải năm
3748
Giải sáu
462523562732
Giải bảy
272
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 06-12-2021

Đặc biệt
043048
Giải nhất
95471
Giải nhì
61787
Giải ba
8787445966
Giải tư
89452386480795655021
213017041751255
Giải năm
3296
Giải sáu
875308295674
Giải bảy
565
Giải tám
95

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 29-11-2021

Đặc biệt
026335
Giải nhất
12281
Giải nhì
48582
Giải ba
9086889516
Giải tư
21709528070922289046
462805053986868
Giải năm
9083
Giải sáu
288197006955
Giải bảy
644
Giải tám
51

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 22-11-2021

Đặc biệt
488771
Giải nhất
06270
Giải nhì
45716
Giải ba
7085280495
Giải tư
83470120578138693532
109899456420059
Giải năm
8114
Giải sáu
855569314651
Giải bảy
012
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 15-11-2021

Đặc biệt
390800
Giải nhất
54200
Giải nhì
91263
Giải ba
5929087576
Giải tư
08110895626282276906
536297588131453
Giải năm
4772
Giải sáu
377874534144
Giải bảy
653
Giải tám
50

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 08-11-2021

Đặc biệt
036018
Giải nhất
18180
Giải nhì
04404
Giải ba
2104153662
Giải tư
24165016564653730214
328691950136177
Giải năm
0472
Giải sáu
776235908210
Giải bảy
608
Giải tám
90

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 01-11-2021

Đặc biệt
992501
Giải nhất
83804
Giải nhì
57701
Giải ba
0253577928
Giải tư
30009521806252165764
519324654832339
Giải năm
2591
Giải sáu
294458330018
Giải bảy
304
Giải tám
44

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 25-10-2021

Đặc biệt
622726
Giải nhất
18373
Giải nhì
16563
Giải ba
0724227924
Giải tư
87223553220421797825
672897912390112
Giải năm
3128
Giải sáu
039211207595
Giải bảy
304
Giải tám
22

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 18-10-2021

Đặc biệt
644064
Giải nhất
53085
Giải nhì
75309
Giải ba
0682234728
Giải tư
95348326214027564784
519111315753243
Giải năm
9536
Giải sáu
764005886025
Giải bảy
687
Giải tám
07

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 11-10-2021

Đặc biệt
172629
Giải nhất
18279
Giải nhì
19225
Giải ba
4084746428
Giải tư
07534491256445989315
891079958519868
Giải năm
1401
Giải sáu
928723763810
Giải bảy
797
Giải tám
53

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 04-10-2021

Đặc biệt
934122
Giải nhất
45348
Giải nhì
06824
Giải ba
1076017422
Giải tư
95077319942538251951
185328733883155
Giải năm
3946
Giải sáu
795502453003
Giải bảy
579
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 27-09-2021

Đặc biệt
968629
Giải nhất
23014
Giải nhì
49593
Giải ba
3873026694
Giải tư
65528823061540107864
462178402382916
Giải năm
6758
Giải sáu
220987973448
Giải bảy
781
Giải tám
56

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 20-09-2021

Đặc biệt
920143
Giải nhất
33316
Giải nhì
53683
Giải ba
3568438622
Giải tư
63317007351773830730
845918304565383
Giải năm
5869
Giải sáu
427504640984
Giải bảy
149
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 13-09-2021

Đặc biệt
825912
Giải nhất
25510
Giải nhì
59630
Giải ba
2869471340
Giải tư
14947040516180138637
899169157259835
Giải năm
9097
Giải sáu
849320682986
Giải bảy
543
Giải tám
73

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 06-09-2021

Đặc biệt
662001
Giải nhất
04798
Giải nhì
30339
Giải ba
5140029179
Giải tư
66302656311100488088
123342843013830
Giải năm
8044
Giải sáu
827376862857
Giải bảy
729
Giải tám
29

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 30-08-2021

Đặc biệt
249539
Giải nhất
21753
Giải nhì
79812
Giải ba
6265575220
Giải tư
64691138057383343766
212075748660610
Giải năm
2966
Giải sáu
832687197105
Giải bảy
556
Giải tám
76

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 23-08-2021

Đặc biệt
759801
Giải nhất
20991
Giải nhì
46267
Giải ba
7287841140
Giải tư
47015638554087046929
630136619573447
Giải năm
5666
Giải sáu
637850419850
Giải bảy
384
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 16-08-2021

Đặc biệt
444589
Giải nhất
39505
Giải nhì
84928
Giải ba
1385874511
Giải tư
41468807080837806726
930511645051160
Giải năm
2611
Giải sáu
701393521852
Giải bảy
993
Giải tám
36

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 26-07-2021

Đặc biệt
692613
Giải nhất
68914
Giải nhì
05258
Giải ba
9737700298
Giải tư
19273498141415241964
198899897593593
Giải năm
7674
Giải sáu
056940121829
Giải bảy
627
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 19-07-2021

Đặc biệt
481060
Giải nhất
97033
Giải nhì
11166
Giải ba
0782918810
Giải tư
26042010801008563404
903030757685775
Giải năm
1535
Giải sáu
796316908209
Giải bảy
217
Giải tám
63

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 12-07-2021

Đặc biệt
572412
Giải nhất
30964
Giải nhì
34543
Giải ba
0535335666
Giải tư
42542496106524068890
179168481479903
Giải năm
8213
Giải sáu
000996246642
Giải bảy
680
Giải tám
61

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 05-07-2021

Đặc biệt
391179
Giải nhất
66209
Giải nhì
93462
Giải ba
3258041542
Giải tư
42101957711920556037
222877859229026
Giải năm
1978
Giải sáu
208956911073
Giải bảy
571
Giải tám
81

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 28-06-2021

Đặc biệt
661578
Giải nhất
80914
Giải nhì
31850
Giải ba
9114162064
Giải tư
95241186706881138249
012735848738991
Giải năm
7845
Giải sáu
172886151225
Giải bảy
532
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 21-06-2021

Đặc biệt
392195
Giải nhất
55099
Giải nhì
16962
Giải ba
4506333129
Giải tư
89959416095846029294
853650022292324
Giải năm
1078
Giải sáu
495199517899
Giải bảy
976
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 14-06-2021

Đặc biệt
004009
Giải nhất
13690
Giải nhì
97373
Giải ba
5821633940
Giải tư
29346509972005306150
175055595649396
Giải năm
5376
Giải sáu
473009864316
Giải bảy
706
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 07-06-2021

Đặc biệt
272181
Giải nhất
47999
Giải nhì
23260
Giải ba
6282345250
Giải tư
53889140589550289794
042036031739816
Giải năm
2014
Giải sáu
811270067128
Giải bảy
009
Giải tám
78

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 31-05-2021

Đặc biệt
956379
Giải nhất
43144
Giải nhì
41430
Giải ba
3202604191
Giải tư
02120468820797368565
092496483698860
Giải năm
0694
Giải sáu
228463686867
Giải bảy
592
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 24-05-2021

Đặc biệt
013003
Giải nhất
66405
Giải nhì
01941
Giải ba
0268978344
Giải tư
24620192493902617829
061889361849020
Giải năm
0891
Giải sáu
254065381679
Giải bảy
280
Giải tám
13

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 17-05-2021

Đặc biệt
815543
Giải nhất
09694
Giải nhì
01971
Giải ba
8873638188
Giải tư
62882212464178079260
588143270289208
Giải năm
4555
Giải sáu
108397883149
Giải bảy
042
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 10-05-2021

Đặc biệt
873732
Giải nhất
16656
Giải nhì
03648
Giải ba
0500464395
Giải tư
61175743628258615643
054664050034245
Giải năm
1573
Giải sáu
293561383523
Giải bảy
769
Giải tám
27

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 03-05-2021

Đặc biệt
676757
Giải nhất
19961
Giải nhì
22307
Giải ba
5988017550
Giải tư
43896605365119365437
511539572385221
Giải năm
4246
Giải sáu
582140678518
Giải bảy
977
Giải tám
32